Шест двойки с репродуктивни проблеми са одобрени за финансово подпомагане от Община Сливен

16.08.2016
Община Сливен

Осем двойки с репродуктивни проблеми са кандидатствали от началото на годината за финансова подкрепа от Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община Сливен. Едната не е получила одобрение, тъй като е кандидатствала за процедура, извършена през 2015г.

"В правилника е записано, че лицата, кандидатстващи за подпомагане по фонда, имат право да получат подкрепа само за една процедура в рамките на календарната година. Двойката е кандидатствала за две процедури, извършени през 2015г., като едното й заявление за кандидатстване е през 2015г., а другото -през 2016г", заяви Маргарита Терзиева, главен експерт в дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт" в Община Сливен. Още една двойка към момента не е получила одобрение, тъй като не е подала пълен пакет от документи. Преписката е отложена за разглеждане до предоставяне на пълния пакет от документи. Останалите шест двойки са получили одобрение и очакват изплащане на сумите.

Общински съвет - Сливен гласува бюджет за тази година в размер на 70 000 лева. "Не може да се определи колко двойки ще бъдат подпомогнати с тази сума, тъй като кандидатстващите представят документи за разходи на различна стойност в зависимост от леченията, изследванията и процедурите, които извършват", каза още Терзиева. Тя допълни, че двойките имат право да кандидатстват целогодишно, няма срок и възрастово ограничение за кандидатстване. Комисията заседава всеки месец при постъпили заявления. Двойките трябва да отговарят на няколко критерия. Те трябва да бъдат без прекъснати здравноосигурителни права, да не са осъждани, да нямат задължения към Община Сливен и държавата, да са регистрирани по постоянен и настоящ адрес на територията на община Сливен най-малко три години преди кандидатстването си. Tрябва да представят и медицински документи, които да доказват репродуктивния проблем.

Маргарита Терзиева сподели, че интересът към фонда расте. "Нуждата от подпомагане е по-голяма. Затова с решение на Общинския съвет, след предложение на членовете на комисията на Общинския фонд, в края на 2015г. е изменен Правилникът за организация и реда на работа на Общинския фонд. Увеличи се и сумата за подпомагане на двойките, от 2 хиляди на 3 хиляди лева", каза още тя.

Интервю с Маргарита Терзиева, главен експерт в дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт" в Община Сливен.

- Г-жо Терзиева, колко двойки са кандидатствали от началото на годината за финансова подкрепа от Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община Сливен?

- От началото на година са кандидатствали осем двойки. Едната не е получила одобрение, тъй като е кандидатствала за процедура, която е извършена през 2015г. В правилника е записано, че лицата, кандидатстващи за подпомагане по фонда, имат право да получат подкрепа само за една процедура в рамките на календарната година. Двойката е кандидатствала за две процедури, извършени през 2015г., като едното й заявление за кандидатстване е през 2015г., а другото през 2016г. Още една двойка към момента не е получила одобрение, тъй като не е подала пълен пакет от документи. Преписката е отложена за разглеждане до предоставяне на пълния пакет от документи. Другите шест двойки са получили одобрение и очакват изплащане на сумите.

- Увеличава ли се интересът към Фонда?

- Да. Интересът към фонда е все по-голям. Нуждата от подпомагане е по-голяма. Затова с решение на Общинския съвет, след предложение на членовете на комисията на Общинския фонд, в края на 2015г. е изменен и Правилникът за организация и реда на работа на Общинския фонд. Увеличи се и сумата за подпомагане на двойките, от 2 хиляди на 3 хиляди лева.

- Какви средства са заделени за тази година?

- Общински съвет - Сливен гласува бюджет за тази година в размер на 70 000 лева.

- Колко двойки може да бъдат подпомогнати с тази сума?

- Не може да се определи колко двойки ще бъдат подпомогнати с тази сума, тъй като кандидатстващите представят разходо-оправдаващи документи на различна стойност в зависимост от леченията, изследванията и процедурите, които извършват.

- Хората могат ли да бъдат спокойни, че фондът ще продължи своята работа и могат да се възползват от подкрепа?

- Разбира се, че могат да бъдат спокойни. Социалната политика, която Община Сливен води, е насочена да помага както на хора с увреждания и неравностойно положение, така и на хора с репродуктивни проблеми. Мисля, че няма повод за притеснение. Всяка година общината заделя средства и смятам, че и в бъдеще тези средства са гарантирани.

- Бихте ли припомнили от кога съществува този фонд?

- Фондът съществува от месец юни 2013г. с решение на Общински съвет. Той тръгна малко плахо, независимо от информацията за него в медиите, но с времето гражданите все повече се обръщат за подкрепа.

- Как и кога става кандидатстването?

- Двойките имат право да кандидатстват целогодишно. Няма срок и възрастово ограничение за кандидатстване. Те могат да кандидатстват в рамките на календарната година. Всеки месец при постъпили заявления комисията заседава. Двойките трябва да отговарят на няколко критерия. Те трябва да бъдат без прекъснати здравноосигурителни права, да не са осъждани, да нямат задължения към Община Сливен и държавата, да са регистрирани по постоянен и настоящ адрес на територията на община Сливен най-малко три години преди кандидатстването си. Те трябва да имат медицински документи, които да доказват репродуктивния проблем.

- Имате ли информация колко бебета са родени?

- Точна информация нямам, но мисля, че родените бебета са над 15. Има още жени с положителен резултат и очакват раждане на дете. Фондът доказа с годините необходимостта си и е нещо много хубаво за община Сливен.

16.08.2016г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен