Започна поетапно почистване на речните корита в община Сливен

18.08.2016
Започна поетапно почистване на речните корита в община Сливен

Започна поетапно почистване на речните корита в община Сливен. Извършват се мероприятия по премахване на прораслата растителност и пробутване на пренесените наноси, земни маси и изхвърлените битови отпадъци.

"Превенцията е важна и стои на дневен пред пред ръководството на Община Сливен, за да поддържаме речните корита в нормална проводимост", заяви инж. Снежана Кънева, началник отдел "Сигурност и управление при кризи" в общинска администрация. Тя съобщи, че в момента се работи в селата Ичера, Ковачите и Желю войвода. Почистване на дерета и реки ще се прави и в населените места Малко Чочовени, Горно Александрово, Гавраилово, Кермен и Биково.

Инж. Снежана Кънева информира, че от общо 44 населени места в община Сливен, в 24 от тях преминават реки и дерета, в това число и водни обекти като рибарници, езера и язовири. 33 са деретата, преминаващи през урбанизираната територия с обща дължина около 37 километра. През 9 населени места преминават реките Асеновска, Дюлева, Селишка и Новоселска в град Сливен, Тунджа в Крушаре, Каменица в Гавраилово, Сажевица в Желю войвода, Сотирска в Сотиря, Саса дере в Новачево, Стара река в село Стара река и Луда Камчия през Раково и Ичера. Общата дължина на тези реки в регулация е около 44 километра.

"Това, което имаме ние като задача, отговорност и ангажимент по Закона за водите, е ежегодно със заповед на кмета да бъдат обходени тези реки с цел проверка на тяхната проводимост - дали е нормална или нарушена. По заповедта е сформирана работна група, която прави огледи на всичките дерета и реки, а след това предлага на междуведомствена комисия с участието на Басейновите дирекции Варна и Пловдив, Пожарна безопасност и защита на населението – Сливен и РИОСВ - Стара Загора да направят огледитe, изготвя се протокол и програма за планово почистване. На база на тези огледи е направена приоритизация от къде да се започне", уточни инж. Кънева.

Снимка: Интернет

18.08.2016 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен