Община Сливен подпомага военноинвалиди с дърва за огрев за новия отоплителен сезон

19.08.2016
Община Сливен подпомага военноинвалиди с дърва за огрев за новия отоплителен сезон

Община Сливен подпомага с дърва за огрев военноинвалиди и военнопострадали - членове на дружество „Военноинвалид" към Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите – Сливен. По четири кубика дърва ще получат 23 души, живеещи в Сливен и селата на територията на общината. За получаване на дървата за огрев, лицата, които са в утвърдения списък, е необходимо да представят документ за самоличност в Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси“.

Безвъзмездната помощ се осигурява с решение на Общинския съвет, след като в Община Сливен постъпи искане от председателя на Дружество "Военноинвалид" Велка Иванова за безвъзмездно предоставяне на дърва за огрев през отоплителен сезон 2016-2017г. за нуждите на военноинвалиди и военнопострадали, живеещи в Сливен и селата на територията на община Сливен. Искането е за четири пространствени кубически метра за всяко лице, с приложен списък на нуждаещите се от отопление. В изпълнение на социалната политика на Община Сливен, кметът на община Сливен Стефан Радев внесе предложението в Общинския съвет, което бе одобрено на редовно заседание през месец юни 2016 година.

19.08.2016г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен