Продължава укрепването и възстановяването на реки и дерета в община Сливен

22.08.2016

Продължават успешно укрепителните и възстановителни работи по реките и деретата в община Сливен. Дейностите бяха възложени от кмета на общината Стефан Радев преди около месец. Заместник-кметът по устройство на територията и строителството Стефан Кондузов извърши цялостна проверка на извършеното до момента, заедно с директора на дирекция "Общинска инфраструктура" инж. Милко Харалампиев и началника на отдел "Сигурност и управление при кризи" в Община Сливен инж. Снежана Кънева.

В селата Сотиря, Глушник и Чокоба са приключили укрепителните и възстановителните работи, където е имало разрушени подпорни стени, затлачени от строителни отпадъци и обрасли с растителност дерета и реки.

Изпълнени са укрепителни работи на три мостови съоръжения в село Глушник, с което е предотвратено евентуалното им разрушаване при следващи екстремни обстоятелства от порои.

„Своевременно предприетите мерки водят не само до разхода на по-малък финансов ресурс, но и навременна превенция по отношение риска за населението и инфраструктурата“, каза Стефан Кондузов.

Извършено е отводняване на кръстовище на основна улица в село Сотиря, с което е решен дългогодишен проблем с отвеждане на повърхностните води в този район. Възстановена е шахта и е изградена регула /дъждоприемна решетка/ на уличното платно, възстановен е и водостокът за нормално отвеждане и заустване на водите.

Напълно са възстановени проводимостта и изградената преди повече от 30 години корекция на дерето в центъра на село Чокоба. Водосток, на главен път Крушаре-Чокоба, непосредствено преди селото, в резултат на увреждането предполагаше разрушаване на част от пътното платно. При проверката е установено, че след възстановяването му чрез заскаляване, е предотвратено по-нататъшното разрушаване на водостока и разрушаването на участък от пътното платно.

22.08.2016г.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен