Зам.-кметът Румен Иванов: Оздравителният план предвижда оптимизиране на приходи и разходи във всички сфери

22.08.2016
...

По време на предишни управления на община Сливен са поемани реални ангажименти без осигурен финансов ресурс в сметките на общината. На практика се е работило без финансов план. Слабото изпълнение на бюджета през последните години показва, че се е харчило повече, отколкото има. Това заяви на пресконференция днес Румен Иванов, заместник-кмет "Финанси и общинска икономика".

Коментарът на Иванов е по повод предстоящото приемане на План за финансово оздравяване на община Сливен, който акцентира на анализа, довел общината до тежкото финансово състояние.

„С този план предвиждаме оптимизиране във всички сфери – капиталови разходи, разходи за културни и социални дейности. За капиталови разходи Общината ще се ограничи до харчене на целевата субсидия от държавата. Идеята ни е да използваме всички финансови механизми за привличането на средства. Няма да позволим общината да се управлява както до сега - да се поемат финансови ангажименти, без да има осигурен ресурс. Това е една от основните причини, довели до тежкото финансово състояние на общината. Завършени обекти не бяха разплатени и това го правим ние в момента. Осигуряваме целия ресурс за разплащане на всичко, направено през миналите мандати”, каза той.

По думите на зам.-кмета по финансите друга важна причина за тежкото финансово положение на общината е популисткото задържане на ниски нива на данъците години наред. Само за последните четири години, сравнено с други общини, които са близки по жители до Сливен, общината е загубила 18 милиона лева. Сериозни разходи е имало за охрана и сигурност, където са харчени около 1.2 млн. на година. Социалната сфера също е с най-големи разходи на глава от населението. В другите общини средният разход е 9 лв., а в община Сливен - 14 лв. на жител. В тази дейност събраните приходи за 2015 година са 500 000 лв., а разходите са 1 810 000 лева.

На пресконференцията стана ясно, че се предвижда увеличаване на таксите за детски градини с около 10 лв. Очакваният приход е в размер на около 110 000 лева. „Една от причините за увеличението е намаляването на капиталовите разходи в бюджета на общината и необходимостта от ремонтни дейности в детските градини, които смятаме да финансираме с тези пари”, коментира Румен Иванов.

Планът предвижда прекратяване на дофинансирането на държавните дейности и оптимизиране на потреблението на електроенергия. Очаква се разходите за електроенергия да паднат с около 20 процента при излизането на свободния пазар. Предстои оптимизация на дейностите по озеленяване чрез създаване на общинско предприятие, на разходите на Ансамбъла за народни песни и танци, на Симфоничния оркестър, дофинансирането на дейността на Художествената галерия.

Предвижда се още реформа в Домашния социален патронаж и оптимизация на дейността му. „Ще се въведе по-справедливо разпределение на социалната услуга. В момента около 100 човека се грижат за 700 потребители. За сравнение - община Варна има 300 души потребители в социален патронаж. Успоредно с това ще се въведе допълнителна дейност за хранене на около 3 000 души по програма „Топъл обяд”, изцяло финансирана от ЕС. Чрез тази програма значително ще увеличим броя на потребителите, няма да натоварваме бюджета на общината и да финансираме дейността с данъците на гражданите”, поясни Румен Иванов.

Публичното обсъждане на Плана за финансово оздравяване на община Сливен, съгласно Закона за публичните финанси, ще се състои на 25.08.2016 г. от 9.00 ч. в зала "Май".


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен