Зам. -кметът Стефан Кондузов: Текущите ремонти по улиците в община Сливен са изпълнени по график и качествено

24.08.2016
...

Текущите ремонти по уличната мрежа в населените места в община Сливен са изпълнени по график и качествено. Това съобщи заместник-кметът на община Сливен Стефан Кондузов, който инспектира асфалтовото покритие на улиците в селата Глушник и Тополчане.

През април 2016 година община Сливен проведе обществена поръчка за текущ ремонт на уличната мрежа в града и в селата. Общата стойност на поръчката не надвишава сумата от 316 800 лв. – за града – 170 000 лв и за населените места на територията на общината – 146 800 лева. След спечелен конкурс дейностите са изпълнени от фирма „Пътно поддържане – Сливен” ЕООД, група Сливен. Договорът с общината е сключен на 13 май 2016 година.

Общината е възложила и разпоредила през летните месеци да се изпълнят неотложни ремонтно-възстановителни работи, предимно асфалтово изкърпване /машинно и ръчно/ на дълбоки и опасни за движението разрушения по участъци от основни за населените места улици – единични дупки, обрушени ръбове и частични пропадания, както и видими пукнатини по уличното платно. Направеното и съгласувано с ресорни комисии към Общинския съвет – Сливен разпределение обхвана изпълнението на ремонт на улици в Глушник, Блатец, Крушаре, Тополчане, Гавраилово, Мечкарево и Панаретовци.

В Гавраилово бяха изкърпени до 570 кв.м. настилка и възстановени за нормално движение 6 улици, в Блатец до 540 кв.м. настилка по 4 транспортно натоварени улици, в Крушаре – близо 1900 кв.м. улична настилка е изравнена и пригодена за транспортно движение, в Глушник, Панаретовци и Мечкарево е възстановено асфалтово покритие по 2 главни и някой второстепенни улици, в Тополчане са изкърпени до 990 м. кв. по участъци от две събирателни и важни за транспортно обслужване на населеното място улици.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност