Стефан Радев: Призовавам всички да намерим път към обща воля и да изведем Сливен от тежкото финансово състояние

25.08.2016
обществено обсъждане

Повече от два часа продължи публичното обсъждане на Плана за финансово оздравяване на община Сливен, което се проведе в зала „Май“. В него се включиха кметът Стефан Радев, зам.-кметовете Румен Иванов и Пепа Чиликова, общински съветници, представители на културни и социални институции, кметове на населени места и много граждани.

„Днешната дискусия показа, че има загриженост и интерес към бъдещето на Сливен. Очаквано има и политическо противопоставяне. Нормално е политическите опоненти да критикуват тази програма, макар да се залита в сферата на популизма повече, отколкото е подходящо“, каза в края на дискусията кметът Стефан Радев.

Според него, повечето аргументи, които се противопоставят на Оздравителния план, са емоционални. „От една страна, ние се опитахме да не включваме емоциите при изработването на програма, въпреки, че такива има. Предполагам, не смятате, че на някой му е приятно да увеличава данъчната тежест и да намалява разходите. Ако имаме друг вариант, разбира се, бихме го направили. Нашата работа е да предложим рационални решения. Ако в тази програма заложим емоции, тя няма да помогне на града ни“, каза още той.

Стефан Радев подчерта, че общината трябва да е майка на всички граждани и когато има два интереса - един на група хора, и един на цялата общност, се ръководи от интересите на цялата общност. Това разбиране е заложено и като мерки в Плана. По думите на кмета приемането на документа от Общинския съвет е само една стъпка от неговото реализиране. Необходимо е одобрение и от Министерството на финансите, което към този момент е критично по отношение на плановете на общините, защото мерките за оздравяване не са достатъчни.

„Ние може и да не го приемем, да не поискаме безлихвен заем и нещата да приключват по някакъв начин и докато можем, ще плащаме заплати, ток… Ако има нещо, което ни е спирало да предлагаме по-радикални мерки, е било разбирането, че въпреки увеличенията на дадени приходни пера, това което събираме в община Сливен, е сред най-ниските със съпоставимите на нас общини. Когато съкращаваме разходите, разбирането ни е било да не намалим количеството и качеството на предлаганите услуги. Напротив -да намерим начини да го правим не за сметка на сливналии а по възможност за сметка на оперативни програми или на държавния бюджет“, допълни той.

Стефан Радев призовава всички да намерят път към обща воля Сливен да бъде изведен от тежкото финансово състояние.

„Законът ни дава шанс. Ще бъде много лошо за гражданите на община Сливен, ако не се възползваме от него шанс и заради партийни, лични или друг вид интереси, не получим тези средства. Молбата ми е, докато има още време до сесията, да обединим усилията си и да намерим изход за община Сливен и сливналии от ситуацията, в която се намираме“, каза в заключение кметът.

25.08.2016 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност