Кметът Стефан Радев: Упреците към оздравителния план са популизъм и демагогия!

29.08.2016
---

- Г-н Радев, на пресконференция на бившия кмет и настоящ общински съветник Кольо Милев обект на внимание беше оздравителният план на община Сливен. По думите му, планът е повърхностен и няма философия, която да оздрави финансово общината. Как ще коментирате това?

- Аз се изненадвам , че точно г-н Милев дава такива оценки! Планът започва с анализ какво е финансовото състояние на общината и какви са причините, довели до него. Не знам, ако няма философия в плана за оздравяване, който предлагаме, каква е била философията на четиригодишно управление, което е натрупало такива задължения, че да говори сега за философията на оздравителния план ?! Аз щях да бъда най-щастливия човек, ако не се налагаше да се оздравява община Сливен, а просто да продължим работа.

- По неговите думи трябва да се увеличат приходите, а не да се режат социални разходи и вие бягате от отговорност по отношение на общинската собственост…

- По неговите думи щом трябва да се увеличат приходите, възниква въпросът защо не ги увеличи досега? Да, ние увеличаваме приходите и може би половината от мерките са насочени именно към това – да увеличаваме приходите на общината. Що се отнася до общинската собственост – не е тайна, че в момента на пазара най-ликвидният актив от собствеността са земеделските земи. Община Сливен почти няма вече земеделски земи, защото са продадени и е демагогия и популизъм да се говори, че има някакви огромни резерви в тази посока.

- Как ще коментирате съкращаването на числеността и потребителите на услугата от Социалния патронаж?

- Нашата философия, когато говорим за публични услуги в оздравителния план, е не да намаляваме капацитета и услугите, които получават гражданите, а напротив – да увеличим това, което получават, като го направим по-ефективно. В случая – за сметка на европейските фондове. Да, ние предлагаме намаление в дейността на Социален патронаж, където аз лично не виждам логика защо са назначени девет главни готвача... В същото време предлагаме да храним 3 000 човека с безплатен обяд, но за сметка на европейски фондове, а не за сметка на сливенските граждани. По нашите планове работим това да стане още от първи ноември тази година.

- Как ще коментирате и предлаганото увеличение на такса смет и увеличението на таксите за детските градини?

- По отношение на приходите, в това число и от такса смет, неслучайно започваме със съпоставка на това къде сме ние като община, в сравнение с около десет общини в страната, които са около калибъра на нашата – с около 100-150 хиляди жители.

Там ясно се вижда, че няма община, която да събира толкова ниска такса смет като абсолютна сума. А иначе като процент събираемостта ни е добра. На година трябва да харчим около 7 милиона за всички мерки, свързани с екологията около третирането и обработката на отпадъците, а ние събираме под три милиона такса. Ясно е, че не можем да продължим по този начин! Но предвиждаме планово увеличаване на таксата и по отношение на всички такси идеята ни е дори да се вдигат, да останат най-ниските в сравнение със съпоставимите на Сливен общини.

- Един от акцентите в оздравителния план е свързан културата и намалението на субсидиите за галерията и субсидиите и съкращаване числеността на АНПТ и симфоничния оркестър. Не може ли без това, наложително ли е?

- По отношение на галерията и библиотеката – това са държавни културни институти, които се издържат от държавата и становището на Министерството на финансите също е, че общините трябва да се ограничават да субсидират държавни институти. По отношение на оркестъра и ансамбъла – ние не сме предлагали намаление на числеността, а намаление на субсидията.

За мен, да говорим за култура означава да говорим за културни събития, които се организират в нашия град, за брой и разнообразие на концерти, изложби и други прояви, а не за заплати на хора. С тези пари, които харчат сливенските граждани, можем да имаме по-богат и по-разнообразен културен живот с наполовина по-малко пари, отколкото харчим в момента.

Ако обаче има толкова голяма емоционална привързаност към един или друг институт, ние сме склонни да не отиваме на варианта да преминем изцяло на външни продукции, а да запазим институти в същия вид. В този случай те сами трябва да си поемат отговорността как могат да организират работата си така, че субсидията да им стига. Има много варианти, не само ограничения в броя на хората. Има много резерви и трябва всеки да поеме отговорността си и да работи за това да се справяме по-ефективно. Тоест - с един лев разходи, да постигаме повече цели.

- Един от упреците е, че търсите лесен начин чрез вземане на заеми..

- Заемите, които вземаме ние, в това число облигационния заем, който емитирахме при безпрецедентно добри за страната условия, безлихвеният заем, който ще поискаме заради реформите, които предвиждаме на практика във всички сфери на обществения живот на общината, е за вече натрупани задължения. Така че, този, който говори за лесен начин, по-добре да отговори на гражданите защо натрупа тези задължения. Ние вече ги дължим. Това, че ще вземем заем означава само, че няма да сме длъжни да ги платим днес, както към момента сме длъжни. И затова казвам, че има много популизъм в тези упреци и много демагогия.

- На 31 август ансамбълът и оркестърът ще протестират мълчаливо. Ще излезете ли да разговаряте с тях?

- Не знам точно за какво ще протестират ансамбълът и оркестърът, след като ние продължаваме да предвиждаме субсидия от община Сливен за тези културни институти. Не знам протестът срещу гражданите на Сливен, които плащат тези субсидии ли е? В крайна сметка винаги съм смятал, че когато има един личен интерес и един по-голям обществен интерес, винаги ние трябва да застанем на страната на големия обществен интерес. Разбирам, че се засягат лични интереси, но в крайна сметка нашата работа не е да ни харесват всички и да назначаваме колкото може повече хора в общината, за да получават заплати, а да защитаваме интереса и парите на сливенските граждани.

За мен възможността, която ни дава Законът за публичните финанси чрез този оздравителен план да поискаме безлихвен заем, който да ни бъде опростен, ако изпълним мерките и постигнем необходимите показатели, е възможно най-доброто развитие за община Сливен. Едновременно ще направим реформа в общинските финанси така, че повече да не се стига до такова затруднение на общината, до блокирането й, и в крайна сметка тези пари да останат при нас. След три години община Сливен ще изглежда по различен начин, ако осъществим оздравителния план.

- Предвидено ли е в дневния ред на предстоящата сесия предложението за финансово оздравяване?

- Няма да гледаме плана на тази сесия, защото, за да го гласува общинския съвет, трябва да бъде съгласуван с министъра на финансите. В петък следобед получихме писмо от министерството, че посоката на плана е много добра, но са недостатъчни мерките за икономии и за увеличаване на приходи, които предвиждаме. За да бъде съгласуван, предлагат да добавим още мерки и тогава министърът на финансите ще го разгледа и съгласува. Планираме работна среща в министерството в началото на септември.

- Процедурата ще се повтори ли след въвеждането на нови мерки, тоест ще се прави ли ново обществено обсъждане?

- Не, няма да се прави ново обществено осъждане. Законът предвижда само едно такова, но предвижда преди гласуването на сесия да има съгласуване на министъра на финансите, ако искаме безлихвен заем. В момента сме в съгласувателна процедура. Когато министърът на финансите го съгласува, тогава ще го внесем в Общинския съвет за приемане.

- Значи е възможно и на сесията през септември?

- Да, възможно е. Възможно е да има и извънредна сесия. Зависи кога ще стигнем до общо разбиране с Министерството на финансите. Пак казвам – въпреки, че оздравителният план изглежда мащабен и сериозен, ние сме се опитвали да щадим максимално системите, особено където се засягат хора. В същото време търсим постигане на ефективност, да постигаме повече за гражданите на Сливен. Наясно сме, че министерството има още по-радикални виждания, но се надявам да стигнем до общо разбиране, че не е възможно за три години ние да решим проблеми, натрупани за десетки години в община Сливен.

интервю за телевизия Канал 6


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност