Стефан Радев: Всеки лев, който решаваме да изхарчим, са от работещите граждани в общината

31.08.2016
Радев

Общинските съветници в Сливен гласуваха намаляване на капацитета и числеността на социална услуга Звено „Домашен помощник” към Домашен социален патронаж. Това стана на заседание на местния парламент, което се проведе в зала "Май" в сградата на Общината. Предложението предизвика дебати, при които общинският съветник Керанка Стамова припомни, че услугата се е предоставяла по проект до 2014г., а след това се финансира като местна дейност с капацитет 100 места и численост на персонала – 39 щатни бройки. "С финансирането като местна дейност, означава, че ние, гражданите на Сливен, от бюджета сме изплатили доста сериозна сума. Например за 2015г. разходите на звеното са 261 805 лева, а приходите - 19 863 лева", каза Стамова. Тя уточни, че по друг проект на Общината, която се изпълнява в момента, има дублираща се услуга. По него се предоставя изцяло безвъзмездна финансова помощ. "В състоянието, в което се намира Общината, трябва много сериозно да помислим дали си заслужава дублирането, след като в момента е подаден и проект за удължаване на тази помощ и има уверение, че проектът ще бъде одобрен и ще ни бъдат преведени 370 хиляди лева. Нека да се прецени дали трябва да се харчат парите на гражданите на общината или да се възползваме от европейски средства", каза Керанка Стамова.

Имаше предложение да се оттегли тази точка от дневния ред за обсъждане и гласуване на следващата сесия, но то не беше прието от вносителя - кмета Стефан Радев. Градоначалникът заяви от трибуната, че парите, които е плащала Община Сливен, са на сливенските граждани. "Когато решим нашата община да дава повече от другите общини с идеята, че тук има повече нуждаещи се, трябва да е ясно, че това се плаща от всички работещи. Това е услуга, която другите общини предлагат по проект с европейско финансиране, а ние решаваме, че ще вземаме по 300 хиляди лева на година от гражданите, за да предлагаме услуга "Домашен помощник" срещу 19 стотинки на час цена, която плащат потребителите. Трябва да е ясно, че всеки лев, който решаваме да изхарчим, са от работещите граждани в общината", каза още кметът.

Намалението на капацитета на Звено „Домашен помощник” към Домашен социален патронаж – Сливен , считано от 01.10.2016 г., ще бъде от 100 на 5 места и числеността на персонала от 39 на 2 щатни бройки.

Общинският съветник Галина Вучкова беше избрана за заместник-председател на ПК по образование, наука, култура и вероизповедания при Общински съвет - Сливен. Д-р Иван Данчев пък стана зам. - председател на ПК по общинска собственост и местно самоуправление. До избора се стигна, след като с Решение № 323 от 28.07.2016 г. бяха извършени промени в съставите и ръководствата на Постоянните комисии при Общински съвет - Сливен. Без заместник - председатели останаха ПК по образование, наука, култура и вероизповедания и ПК по общинска собственост и местно самоуправление.

Галина Вучкова беше избрана и за член на Управителния съвет на Общински фонд "Култура" към Община Сливен. През месец юли бяха прекратени правомощията на Милена Чолакова като общински съветник, която стана директор на дирекция в Общината. На днешното заседание Чолакова беше освободена и като член на Управителния съвет на Общински фонд „Култура” към община Сливен. На нейно място в състава влезе Галина Вучкова. Беше приет и Правилник за изменение и допълнение на Правилник за работата на Общински фонд „Култура” към Община Сливен. Според него протоколът от сесиите на Фонда при отпускане на средства ще бъде утвърждаван от Общински съвет.

На сесията на Общинския съвет не беше приета Наредбата за упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия. След дебати, че документът е направен професионално и изброяване на забележки на част от него, не бяха събрани необходимите гласове, за да бъде приет.

Общо 42 точки бяха предложени за гласуване на редовното заседание на Общинския съвет. Четири от тях бяха внесени като допълнителни. Гласувано беше предложението за изменение на бюджета на община Сливен за 2016 година. Съветниците гласуваха "За" подписване на партньорско споразумение с МОН, че предназначението на терените на две сливенски гимназии няма да бъде променяно. Искането е по повод кандидатстване по проект на училищата. Община Сливен получи одобрението да кандидатства с проектно предложение „Подобряване на енергийната ефективност чрез въвеждане на централни системи за отопление, вентилация и климатизация на четири обществени сгради“ . Бяха гласувани и предложения за продажби на имоти - частна собственост, учредяване право на строеж, отпускане на финансови помощи и др.

Протоколите от заседанията на Общинския съвет ще бъдат поместени на електронната страница: http://www.obs.sliven.bg/. и гражданите ще могат да се информират, както за взетите вече решения, така и за вота на всеки един от съветниците.

31.08.2016 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност