Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Организация на движението при провеждане на Рали “Сливен”

02.09.2016

Временна реорганизация на движението ще бъде въведена по време на провеждането на рали "Сливен", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен. Автомобилното състезание ще се проведе от 2 до 4 септември.

Първи специален етап налага забрана за движение на всички ППС и пешеходци на 02.09.2016 г. от 17:57 ч. на бул. „Ст.Стамболов” до завършването на етапа. Районът включва: Участък от бул. „Стефан Стамболов”, заключен между кръстовище, което е вход към кв. „Дружба” до бл. 14 и към кв. Младост” и кръстовище, което е вход към кв. „Българка” до бл. 13 и към кв. „Сини камъни” до бл. 7.

На 03.09.2016 г. от 09.18 ч. и от 14.00 ч. се затваря пътят с.Гавраилово-с.Бяла. Районът включва: Отсечка от разклона в с. Гавраилово към с. Бяла до „Гъбозавод” на фирма „Рафтис”, преди пътен разклон за с. Бяла и гр. Сливен

На 03.09.2016 г. от 09.51 ч. и от 14.33 ч. се затваря пътят с. Бяла –с. Ст.Река. Районът включва: Пътна отсечка от старта на около 500 м. след детско селище „Качулка”, през разклона на м. „Агликина поляна”, през разклона за с. Божевци до с. Божевци и през с. Божевци до с. Средорек, през с. Средорек до финала на входа за с. Стара река.

На 03.09.2016 г. от 10.34ч. и от 15.16 ч. се затваря пътят от с.Кипилово-към Котел до пътен разклон „Трите вятъра”. Районът включва – Пътната отсечка на около 2500 м. след с. Кипилово в посока пътен разклон за гр. Котел с финала в м. „Трите вятъра”

На 03.09.2016 г. от 11.42 ч. и от 16.24 ч. се затваря пътят с.Нейково с.Роково –гр.Сливе и пътят с.Ичера – гр.Сливен. Районът включва – Пътната отсечка от старта след моста на изхода от с. Ичера през пътния разклон в м. „Чуката” към м. „Меча поляна”, покрай пътния разклон за м. „Карандила” към връх „Българка”, през кръстовище на връх „Българка” в посока гр. Сливен до финала на около 2000 м. след кръстовище на връх „Българка” в посока м. „Абланово”.

На 04.09.2016 г. от 09.08 ч. се затваря пътят гр.Сливен – с.Бяла – с.Ст. Река

Районът включва – Отсечка от разклона за яз. „Асеновец” до входа на с. Бяла, преди бензиностанцията.

На 04.09.2016 г. от 09.39 ч. се затваря пътят Агликина поляна-с.Раково

Районът включва – Пътна отсечка след пътния разклон в м. „Агликина поляна” по пътя към м. „Изворите на Камчия” до финала до бивш пътен кантон в м. „Бабина локва” - в природен парк „Сините камъни”.

На 04.09.2016 г. от 10.00 ч. се затваря пътят р-н с.Раково –гр.Сливен (през връх Българка) и пътят с.Ичера – гр.Сливен (през връх Българка)

Районът включва – Пътна отсечка след разклона за с. Раково през м. „Даулите”, през пътен разклон в м. връх „Българка” към м. „Абланово” (Разсадник ДГС) до финала до чешмата с беседки за отдих в м. „Абланово” (Разсадник ДГС).

На 04.09.2016 г. от 11.38 ч. се затваря за движение на всички ППС и пешеходци бул.”Ст.Стамболов” в град Сливен и се отваря след завършването на етапа. Районът включва: Участък от бул. „Стефан Стамболов”, заключен между кръстовище, което е вход към кв. „Дружба” до бл. 14 и към кв. Младост” и кръстовище, което е вход към кв. „Българка” до бл. 13 и към кв. „Сини камъни” до бл. 7.

Според изисквания на FIA маршрутите на скоростните етапи се затварят ЕДИН ЧАС И ПОЛОВИНА / 90 минути/ ПРЕДИ СТАРТА на първия състезателен автомобил.

Посочените времена са ориентировъчни и са предвидени при възникване на извънредни ситуации /ПТП, оказване на помощ на състезатели и др./. Обикновено разрешаването на движението става по-рано от определеното време.

Това трябва да се има предвид от зрителите на ралито, които предварително и своевременно да заемат местата за наблюдение на състезанието.

Предлагаме следните обходни маршрути:

1. За пътуващите за гр.Котел: гр.Сливен - “Петолъчката”- гр.Котел

2. За пътуващите за гр.Елена: гр.Сливен - пътя София-Бургас(І-6)- гр.Твърдица - гр.Елена.

Какво трябва да знаят приятелите на автомобилния спорт:

1. Тези от тях, които ще присъстват на ралито с автомобили е необходимо да ги паркират на специално обособените паркинги, съгласно изискванията на FIA. За насочването към паркингите, водачите могат да търсят съдействие от организаторите и органите на полицията.

Безразборното и неправилно паркиране може да доведе до проваляне на ралито.

2. Абсолютно се забранява оказването на помощ на състезателите в скоростните етапи /дори ако са пострадали/. Такава се оказва само от компетентните органи и лица. Некомпетентната намеса на зрители води до тежки последствия за самите тях, както и до дисквалифициране на състезателите.

3. Родителите и възрастните, отговорни за децата да ги държат близо до себе си, като ги контролират постоянно.

4. Движението по трасето на скоростните етапи се разрешава след преминаването на специален автомобил или от старшия съдия на етапа, а не както погрешно се счита 30 мин. след преминаването на "последния" състезателен автомобил.

Органите на реда ще бъдат безкомпромисни към нарушителите на реда и особено към употребилите алкохол, неспазващи разпорежданията на организаторите и полицейските служители и тези, които пречат за нормалното протичане на състезанието.

Тези, които ще съчетаят емоциите от ралито с приятна почивка сред природата да бъдат особено внимателни при паленето на огън. Това да става на предвидените за това места. След като огъня е запален да се вземат предпазни мерки да не се предизвика пожар. Накрая да бъде загасен и след това да се напусне мястото за отдих.

На 02, 03 и 04.09.2016 г. в общо 13 Специални етапа, на територията на град Сливен (централна градска част, бивша циркова площадка и бул. „Стефан Стамболов) и на територията на планинската част на Област Сливен - в района на селата Божевци, Средорек, Стара река, Кипилово, Ичера, местностите „Агликина поляна”, „Бабина локва”, „Даулите”, „Карандила”, „Чуката” и връх „Българка” ще се проведе 36-тото Международно Рали „СЛИВЕН – 2016”. Организатори на проявата са Община Сливен и БФАС. Участие в състезанието са заявили 39 екипажа.

Общо за дните на провеждане на Рали „Сливен-2016” ще бъдат ангажирани 108 полицейски служители и 18 автомобила. Действията на служителите ще са насочени към осигуряването на добър обществения ред, безопасност на движението за гражданите и участниците в състезанието, недопускане извършването на кражби на лично имущество и имущество, собственост на състезаващите се отбори, както и други криминални престъпления и инциденти, свързани с нарушаване на изискванията за нормалното протичане на ралито.

ПРЕСЦЕНТЪР ОДМВР - СЛИВЕН


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност