Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Стефан Радев пред Наблюдател: Очакват ни тежки дни, ако Оздравителният план не се приеме

10.09.2016

Интервю с кмета на община Сливен Стефан Радев пред Александра Иванова за сайта www.nabludatel.bg

Въпрос: Г-н Радев, от изнесени данни на МФ в „Медиапул“ стана ясно, че община Сливен има подобрение на финансовото състояние през второто тримесечие на 2016г. Как ще го коментирате?

Стефан Радев:Това е нещо, за което работим от първия ден в няколко посоки. От една страна да намалим просрочените задължения, да преструктурираме дълга, което направихме с облигационната емисия. Тук влиза и първият етап от програмата за увеличаване на приходите, увеличаване на данъка, ограничаване на разходите, оптимизиране на това, как и какво харчи Общината от парите на гражданите. Нормално е да се наблюдава подобрение. Надявам се да има много по- голямо подобрение през четиригодишния мандат. Предприели сме вече редица действия по вече подписани договори- прекратяване и намаляване сумите по договори.

Въпрос: В публикувания Оздравителен план в сайта на общината са посочени таблици с дължими суми и стари задължения към фирми и лица. В тези таблици виждаме стряскащи цифри. Може ли да ми обясните как санирането на една детска градина например може да възлиза на близо 2,500,000 лева? За какво са харчени петцифрени суми за адвокати и адвокатски дружества? Посочени са задължения към фирми от порядъка на шест, седем, дори осемцифрени суми. Как ще коментирате?

Стефан Радев: На първо място мисля, че е редно да публикуваме всички задължения на Общината по обекти към фирми- просрочени задължения, поети ангажименти, така че всички граждани да имат възможност да се запознаят с това, какво дължим всички ние и какво е правено. Има подписани договори. Поети са като ангажимент, но на този етап Общината няма намерение да плаща или поне не в такъв мащаб. Има суми, за които се водят съдебни дела като тази детска градина, която споменахте. Общината ще плати това, което изпълнителите докажат, че са направили като качество и стойност. Това, че е подписан даден договор за определена сума, не означава, че е изпълнено в пълен обем и с качеството, което трябва да бъде на тази стойност, която е договорена.

Въпрос: Защитен ли е интересът на общината в дадения случай?

Стефан Радев: Интересът на общината се защитава, когато се договаря и се следи изпълнението. В случая се включваме в този процес на един много късен етап, когато са приключили и договарянето, и изпълнението. В момента по много от тези договори текат съдебни процедури. Реално договаряните суми са мащабни за нашата община и за приходите, които тя е получавала през изминалите години. Не случайно анализът ни започва с това, какви са причините довели до това финансово състояние. Ако Общината събира например 100,000,000 лева на година, може да си позволи да харчи 100,000,000 на година, но ако събира 20,000,000 на година, няма как да подписваш договори за 30,000,000 на година. Това няма как да не доведе до фалит. Няма как да се правиш на социален, да назначаваш хора с лека ръка и да поемаш ангажименти, ако няма с какво. Всяко нещо, което се прави, става с парите на гражданите. И аз се радвам, че най- после този диалог започна да се води в обществото и да се гледа критично на това как ние харчим нашите пари. Парите на общината не са нещо абстрактно. Това са пари, които идват от джоба на гражданите на Сливен. Респективно, когато един кмет се изкушава да подпише даден договор и започне да обяснява колко това е хубаво, редно е да обясни колко това ще струва на всички, за да може всеки да прецени сам за себе си.

Това, което се опитваме да направим със следващия етап на Оздравителния план, е да преструктурираме така разходите, че да може да използваме максимално европейското и държавното финансиране и да намалим участието на гражданите във финансирането, запазвайки обема и качеството на услугите, в които участва общината. Винаги съм казвал, че ние можем да си позволим всичко на теория, но въпросът тук е готови ли сме да го плащаме?

Въпрос: За оптимизиране на разходите на община Сливен, са посочени мерки, свързани с културни институции в града, вкл. Художествената галерия и Регионалната библиотека? Това включва ли съкращения на персонала или единствено орязване на бюджет?

Стефан Радев: Финансирането на културните институти в случая идва от държавата. Общината се явява един преразпределител на средствата, но освен това е било взето решение тя да дофинансира дейността им. Става въпрос за една или две бройки работни места, които се дофинансират от общината, а в интерес на истината някои от тях дори не са и заети. Това дофинансиране е предвидено да намалее. Такава е и препоръката на Министерството на финансите. В случая финансирането е ангажимент на държавата, не на общината.

Въпрос: Г- н Радев, в Плана за финансово оздравяване на Община Сливен са посочени и други причини за тежкото финансово състояние на общината, едни от които са разходите за отбрана и сигурност , основно за охрана на общински обекти. Предвиждате ли съкращения в Общинска охрана?

Стефан Радев: Общинска охрана е търговско дружество, на което общината щедро е възлагала да извършва куп дейности. Спорен е ефектът и икономическият смисъл за това. Ще кажа, че заварихме 280 души, назначени в дружеството. Заплатите им идват почти изцяло от общинския бюджет, което мисля, че е крайно неприемливо. Новият управител на дружеството Петко Чолаков от първия ден започна с оптимизиране на разходите. Амбицията ми е разходът на общината за тази дейност да спадне минимум с 50% следващата година.

Въпрос: Други посочени причини за тежкото финансово състояние на общината касаят социалната сфера. Оказва се, че Сливен е с най- големи разходи в това направление- 14 лева на жител, а в други общини е почти наполовина на тази сума. Защо се получава така?

Стефан Радев: По много причини. Една от тях са раздутите социални услуги и като обем. Домашният помощник е по програма, от която другите общини се възползват, но когато тя е с европейско финансиране, а ние се възползваме от джоба на сливналии. 280,000 лева струва на година на общината като потребителите на тази услуга плащат по 19 стотинки на час за домашен помощник. Аз не казвам, че трябва да печелим от тези услуги, но за това трябва да използваме европейско финансиране така, както е в другите градове в България. Това се опитваме да направим. Ще съкратим звеното за домашен помощник, издържано от общината, като в същото време ще изготвим проект, който ще бъде финансиран от Европейските фондове за този вид услуга. Не мога да се кича с титлата „Социален кмет“, но в същото време да ви казвам:“ Виждате ли, обаче това ще Ви струва това и това, скъпи граждани!“ Същото е и със социалния патронаж. Предвиждаме да намалим разходите като в същото време стартираме проект за безплатен обяд за до 3,000 души, финансиран изцяло от Европейските фондове. Опитваме се не да намалим социалните услуги, а да намалим парите, които сливналии дават за тях.

Въпрос: По какви критерии ще се определят тези 3,000 души, които ще получават безплатен обяд?

Стефан Радев: Има критерии на програмата, които трябва да изпълняваме. Има определена целева група, в която попадат хора, които са на социално подпомагане, с ниски пенсии. Целевата група, която е определена по методиката на управляващия орган, е около 5,000-5,500 души в община Сливен. Ние трябва да сложим допълнителни критерии, така че да слезем до бройката, която можем да поемем. Моят стремеж е в тази група да попаднат хора с увреждания, болни и самотни възрастни хора с ниски доходи.

Въпрос: Планирате да повишите такса битови отпадъци със 17%, а такса детски градини да стане от 35 на 45 лева? Кое налага това? Мислите ли, че ще получите разбиране от гражданите?

Стефан Радев: Стремим се да оптимизираме размера на такса битови отпадъци така, че да могат да покриват по- голяма част от разходите, които правим за сметосъбиране. Години наред тази такса не е променяна, въпреки че са подписвани нови и нови договори. Голяма част са определени от законодателството, че трябва да се въведе сепариране, трябва да се направи полудневно депониране. Тези дейности са свързани с екологията и трябва да се изпълняват като ангажименти. В крайна сметка налагани се да изпълним дейности за 7,000,000 за година, а събираме едва 3,000,000 от такса смет при добра събираемост. Тази такса трябва да се увеличи. Стемежът ни е, увеличавайки таксите, те да са сред най- ниските, съпоставени с тези на другите общини. Във връзка с такса детска градина например, ако ние предлагаме от 35 тя да стане 45 лева на месец, в Нова Загора е 44 лева, Дряново- 47, Кърджали- 50, Видин-44, Варна- 48, Велико Търново- 103 лева, Бургас-52, а за летния сезон- 70 лева, Кюстендил-52, Ловеч-56, Силистра-54, Пловдив-50, Плевен-47. Стремежът ни е да сме сред най- ниските такси. Това е много амбициозна цел, която си поставихме- таксите да са сред най- ниските, същевременно да запазим и подобрим нивото на услугите, да ликвидираме със задлъжнялостта на общината и да не позволяваме повече да изпадаме в подобна ситуация.

Въпрос: Има ли начин част от дълговете на Общината към отделни фирми да бъдат опростени?

Стефан Радев: На практика Общината няма абсолютно никакъв механизъм да влияе на този процес. Това, което се опитваме на направим на този етап е да не плащаме лихви. В голямата си част с фирми, заради които изтеглихме облигационния заем, за да разплатим просрочени задължения по капиталовата програма, подписваме споразумение, че те се отказват от лихвите и предлагаме на всички да направят дисконт от сумата, която имат да вземат. Има фирми, които са склонни, получавайки си парите, да направят дарение за общината със суми от порядъка на 60,000, 100,000 лева. Това са суми, които общината би могла да вложи в определени обекти. На практика това е намаление от главниците, които имат да получават, заради това, че се отказват от лихвите. Разбира се, има фирми, които си търсят и лихвите.

Въпрос: Г-н Радев, защо не беше приета на последната сесия Наредбата за упражняване правата на собственик на община Сливен в търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия при положение, че съветници потвърдиха, че е изготвена професионално?

Стефан Радев: Слабост за нашия град е силно фрагментирания Общински съвет. За една общност е добре да има силен Общински съвет, т.е. когато съществува коалиция или група общински съветници с ясно и твърдо мнозинство, за да провеждат ефективна политика. Конкретният повод, който се изтъкна, беше едно правомощие на кмета да назначава временен управител на търговско дружество. Като кмет имах конкретен повод да внеса това предложение. В момента сме в ситуация без управител на ДКЦ-1, Общинският съвет да не избира временен управител и кметът не може да назначи временен управител. С течение на времето тези факти подлагат под риск самото дружество. Ако едно дружество е без управител 3 месеца, прокуратурата трябва да започне процедура по ликвидация. Трябва да се знае, че дори кметът да назначи временен управител, той ще заема съответния пост, докато чрез конкурс се избере и назначи нов управител на дружеството. Нямам нищо против Общинският съвет да го избере, но аз няма как да го предреша. След конкурс ще се избере нов управител на дружеството.

Въпрос: С две думи, г-н Радев, ако не се гласува Оздравителния план, какво да очаква Сливен?

Стефан Радев: Тежки дни. Това означава пълно блокиране на инвестициите, затруднение във всички сфери. Това означава да не можем да развием инфраструктурата на града. Ако ние не успеем да изградим една добра инфраструктура, не можем и да се надяваме да привлечем инвеститори. Ако ние не съумеем да подобрим финансовото състояние на общината, това ще ни се отрази и на ежедневието, и в липсата на перспектива било за нас, било за децата ни в Сливен. Имаме възможност да се възползваме от безлихвен заем, който в най- лошия случай ще трябва да върнем, а в най- добрия- ще ни бъде опростен и аз не виждам никаква логика в лошото отношение на някои политици заради политически дивиденти да не се възползват от тази възможност.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност