Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

С последни дейности приключва проектът за воден цикъл на Сливен

12.09.2016

Община Сливен поиска допълнителни средства от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за строително-ремонтни дейности, с които ще приключи изцяло проект:”Воден цикъл на гр.Сливен”. Това обяви кметът на общината Стефан Радев.

Поисканата сума е в размер на 1 508 000лв. и е за изпълнение на реконструкция на проблемни участъци по различни способи, основно по бул.”Цар Симеон”, както и осъществяване на строителен и авторски надзор за строежа.

Стефан Радев припомни, че на 19 август тази година Общината е получила разрешение за ползване на рехабилитираните участъци, които през 2015г. след приключване на строителните работи не са въведени в експлоатация, заради нередности.

"Около месец след встъпването ми в длъжност получихме писмо от Министерството на околната среда и водите, с което ни уведомяват, че трябва да върнем 22 млн.лева, които са усвоени от Общината по Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС), но проектът не е финализиран успешно. Тогава поискахме допълнителни средства от МРРБ, с които бяха рехабилитирани главни канализационни колектори I и IV , с което е изпълнено условието за въвеждане в експлоатация на целия обект, финансиран по ОПОС. С тези мерки, които сме предприели и с въвеждането му в експлоатация, докладвахме, че сме приключили с всички действия по въвеждане в експлоатация на водния цикъл", каза Радев.

Кметът посочи, че дейностите по рехабилитация на колектори I и IV са изпълнени в срок и с по-малка сума и се надява, че ще бъдат отпуснати средства и за втория етап, включващ рехабилитация основно по бул.”Цар Симеон”, за да се приключи изцяло проектът за воден цикъл на Сливен. Той припомни, че рехабилитацията на колекторите в началото на тази година са направени без затваряне на улици и са разкопани малки участъци от булевард "Цар Симеон" и "Хаджи Димитър". "Това стана благодарение на сериозните технологии, които положиха проектантите, като бе използвана технология за полагане на облицовка с втвърдяване на място с помощта на UV лампи с постоянна скорост ", поясни той.

Проектът „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр.Сливен” започна през 2013 година. Той обхвана квартали „Клуцохор”, кв.”Комлука” и централна градска част. Беше сменена и изградена нова канализационна мрежа - 26,5 км и подмяна на 20,5 км водопроводна мрежа.

12.09.2016г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност