Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Напредъкът при изработване на Регионалното прединвестиционно проучване за ВиК-Сливен беше представен на среща в общината

14.09.2016

В община Сливен днес се състоя среща за представяне на напредъка при изготвянето на Регионалните прединвестиционни проучвания /РПИП/ за водоснабдяване и канализация за обособена територия, обслужвана от оператор „ВиК-Сливен“. Участие в срещата взеха областният управител Татяна Петкова, кметът на община Сливен Стефан Радев, екипът на Консорциум ДЗЗД „РПИП ВиК Бургас, Сливен, Шумен“, представители на ВиК-оператора и Асоциацията по ВиК-Сливен и експерти.

По време на дискусията беше направена оценка на извършеното от изпълнителя до момента и вижданията относно приключване на първата фаза от изготвяне на РПИП - събиране на данни за съществуващата ситуация във ВиК инфраструктурата в областта. На експертно ниво бяха уточнени предстоящите задачи и времевия график за изпълнение на дейностите.

Консорциум ДЗЗД „РПИП ВиК Бургас, Сливен, Шумен“ е избран от МРРБ за изпълнител при проведена открита процедура за обществена поръчка. Финансирането е с подкрепата на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Процесът е разделен на три фази. През първата, която тече в момента, се събират данни и се правят измервания. През втората фаза ще бъдат направени анализи на базата на събраните данни и извършените измервания, а през третата ще бъде подготвен и предаден Формуляр за кандидатстване за европейско финансиране за проектите в агломерациите над 10 000 е.ж. и ще бъдат изготвени идейни проекти за линейна ВиК инфраструктура в обхвата на инвестиционното намерение. Накрая ще бъдат изготвени прединвестиционните проучвания за агломерации под 10 000 е.ж.

По време на срещата кметът Радев подчерта, че големият приоритет на ръководството на община Сливен е изграждането на канализация на кв. „Речица“. „Години наред хората там чакат, правиха се няколко „първи копки“, но нищо не се случи. Ще го приема като провал, ако не постигнем тази цел. Трябва да намерим начин да обосновем добре това наше намерение и да го включим в РПИП. Друг голям наш приоритет са пречиствателната станция за питейни води и пречиствателната станция за отпадни води“, каза още Радев.

Областният управител Татяна Петкова призова за спазване на времевия график с оглед на кратките срокове за изпълнение на задачите, свързани с изготвяне на РПИП. „Ние с кмета Радев сме на разположение и заявяваме готовност да съдействаме на изпълнителя, защото всички имаме интерес нещата да се случват обосновано и в график - не само в община Сливен, но и в цялата област. Нашата роля е да защитаваме интересите на всички граждани и да спазваме държавната политика в името на добруването на хората. Убедена съм, че те ще усетят ползите от проектите, които ще се изпълняват в рамките на РПИП, както от социално-битова, така и от екологична гледна точка“, завърши Петкова.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност