Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Заседава Комисията по обществен ред и сигурност при Община Сливен

14.09.2016

Взаимодействието на институциите, имащи отношение към опазване на реда и сигурността, беше обсъдено на първото заседание на Комисията по обществен ред и сигурност при Община Сливен. Тя е създадена със заповед на кмета на общината Стефан Радев от 11 юли 2016 г. с цел постигане на високи и ефективни резултати в сътрудничеството и партньорството между институциите.

"Целта на днешното събитие е да сложим начало на дейността на комисията, да уточним въпроси по организацията и бъдещата съвместна работа на институциите", заяви при откриването на заседанието кметът Стефан Радев. Той смята, че най-добрата мярка е превантивната и затова според него трябва да се обединят усилията на институциите за минимизиране на рисковете.

На заседанието беше приет план за работата на комисията за три месеца, който цели изграждане на устойчиви партньорства между Община Сливен, РУ - Сливен, Общински съвет - Сливен, държавните органи, неправителствени организации, бизнеса и гражданското общество за идентифициране и решаване на проблеми на сигурността и гарантиране на индивидуалната и обществената сигурност в община Сливен, както и ориентиране на приоритетите в съвместната дейност към нуждите на местното население и ангажиране на всички местни ресурси за подобряване състоянието на обществения ред и намаляване на престъпленията.

Беше приета и работна карта за решаване на конкретен проблем на тема "Обезпечаване сигурността на учениците, опазване на обществения ред в и около районите на учебните заведения през учебната 2016/2017г.".

Следващото заседание ще се проведе в началото на декември, но при необходимост ще се провеждат работни срещи с представители на институции, които могат да помогнат за решаването на даден проблем.

Председател на комисията е кметът Стефан Радев, заместник-председател - гл. инспектор Димитър Величков, началник на РУ - Сливен, а членове са представители на община Сливен, фирма "Общинска охрана и СОТ", МВР, РСПБЗН, Окръжна прокуратура, Регионална здравна инспекция, Инспекция по труда, Държавно горско стопанство - Сливен, Регионално управление на образованието, Дирекция "Социално подпомагане" - Сливен, Местната комисия за борба с трафика на хора и др.

14.09.2016г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност