Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

МКБППМН в Сливен е работила по 14 превантивни програми

14.09.2016

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица в Сливен е работила с над 7 000 деца по 14 превантивни програми. Това стана ясно от пленарното заседание на комисията, което се състоя днес в Областния информационен център. Председател на комисията е зам.-кметът по хуманитарните дейности на община Сливен Пепа Чиликова.

Лилия Радева, секретар на комисията направи отчет за реализираните програми до септември 2016 година, обяви планиране на нови дейности за предстоящата учебна година.

През втория срок на учебната 2015/2016 година са реализирани 14 превантивни програми, които обхващат проблемните зони при подрастващите и техните семейства – от пубертета до законодателството.

Работили са по различни програми за превенция на противообществените прояви, за наркотичните зависимости, превенция за употреба на алкохол, рисково поведение в интернет и др., като са обхванати общо над 7 000 деца.

Досега Комисията е разгледала 45 възпитателни дела по сигнал на Районната прокуратура в Сливен, 6 сигнала на други прокуратури в страната, 10 сигнала на полицията и ОД на МВР в града. Един сигнал е бил подаден от училище в Сливен.

За този период на възпитателен надзор са преминали 107 малолетни и непълнолетни деца. През консултативния кабинет са преминали 98 родители, деца и семейства, като при 65 от тях е подадена последваща заявка за работа с обществен възпитател.

Дооборудван е логопедичен кът с нови маса и столове, отговарящи на възрастовата група. Закупени са също така образователни, терапевтични и канцеларски материали – съгласно подадените от възпитателите нужди. Организирани са ежедневни дежурства от логопед, педагози и психолози.

МКБППМН планира нови програми през 2017 г. и ще разширява своята дейност в детските градини.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност