Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Община Сливен обяви телефони за сигнали за излезли от употреба автомобили

17.09.2016

044/ 611 262 и 044/ 611 263 са телефоните, на които гражданите могат да подават сигнали за паркирани автомобили, които са излезли от употреба.

Кампанията на Община Сливен за премахване на такива автомобили продължава и в момента. Експерти правят обходи и предупреждават собствениците да ги премахнат. Ако не го направят, се съставя втори протокол, в който се описват данните на автомобила и той се транспортира до площадка за временно съхранение. Ако собственикът потърси превозното средство в рамките на 30 дни, трябва да заплати такса за паркинг. За непотърсените до три месеца автомобили се предприема разкомплектоване.

Община Сливен благодари за разбирането от страна на гражданите и дава възможност те също да подават сигнали на посочените телефони.

17.09.2016г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност