Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Стефан Радев: Опитваме се да наваксаме изгубеното време при реализацията на Програмата за енергийна ефективност в Сливен

20.09.2016

„Надявам се до края на годината да приключат всички процедури и да обявим избор на изпълнител за саниране на първите блокове в Сливен по програмата за енергийна ефективност“, заяви на пресконференция кметът на общината Стефан Радев. Той посочи, че от встъпването в длъжност на общинското ръководство няма нито ден пропуснат относно процедурите, които трябва да бъдат изпълнени.

"Заварихме процедура за избор на изпълнители за енергийно обследване и изготвяне на паспорти, по която от няколко месеца бяха събрани един куп оферти и стояха неотворени. Стояха в пликове на едно бюро! От месец ноември сме задвижили процедурата в порядък, в който няма нито ден забавяне. За съжаление, тези няколко месеца загуба много трудно се наваксват, каквато организация и натоварване да се направи. Обемът на работата е изключително голям. Служителите бяха много натоварени през лятото, за да обработват непрекъснато информацията, да връщат веднага, ако има забележки, които да се отстраняват", коментира кметът.

„Документите на първите 17 блока са готови с обследването по енергийна ефективност и имат изготвени енергийни паспорти“, каза зам.-кметът по строителството Стефан Кондузов. Документите вече са изпратени в Българската банка за развитие, Агенцията за енергийна ефективност и МРРБ. На 27 септември ще бъдат внесени документите на следващите 19 блока, а след това и на останалите.

20.09.2016 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност