Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Започва изграждането на детско заведение в квартал„Надежда“ в Сливен

27.09.2016

Община Сливен започва изграждането на сграда в ромския квартал «Надежда», в която ще се помещават обединено детско заведение, здравно-консултативен пункт и културно-образователен център. Строителството е в рамките на проекта «Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр.Сливен», финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

На церемонията за първа копка на строителството, насрочена за 11 часа на 28 септември (сряда), ще присъстват кметът на Сливен Стефан Радев, ръководителят на Швейцарския офис за сътрудничество към Посолството на Швейцария Ролан Питон, партньори по проекта, жители на «Надежда», граждани.

Сградата с обща площ 2326 кв.м. е в непосредствена близост до Центъра за административно обслужване на граждани в «Надежда».Стойността на строителството на сградата е 1 249 564,08 лв., изпълнител е консорциумът «Строй Груп», избран с откритапроцедурапоЗаконазаобщественитепоръчки.

Обединеното детско заведение ще обхване 32 деца в две групи ясли и 120деца в четири групи в детска градина, като ще разполага със стаи за занимания, салон за музика и физкултура. Здравно-консултативният пунктще има три лекарски кабинета-акушерогинекологичен, педиатричен и общопрактикуващ лекар, които ще осигуряват медицинска грижа на нуждаещите се от квартала.Закултурно-образователния център са предвидени две помещения- информационен център за работа с ромската общност в «Надежда» и универсална зала за групови занимания.

Детската градина, медицински пункт и културно-образователен центъротговарят на належащи нужди на квартал «Надежда» , в който според официална информация живеят над 10 000 роми (една девета от жителите на Сливен), но вероятно те са повече. Проблемите на общността са сериозни: липса на жилища и инфраструктура, висока трайна безработица, ограниченивъзможностизазаетост, липсанадостатъчендостъпдокачествени здравни, образователни и социалниуслуги, ранно отпадане на децата от училище.

Целият проект на Община Сливен е на обща стойност 2 791 985лв., като 150 000лв. е съфинансирането от общината. Партньори на Община Сливен в изпълнението му саРомска академия за култура и образование (РАКО), Сдружение «Лекари на света» клон Сливен и Фондация «Здравето на ромите». Проектът е по Програмата за подкрепа на социално включване на роми и други уязвими групи (Програма ЗОВ), финансирана от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Програма ЗОВ, Здравеи образование за всички(2013-2019) е насочена към ромски деца в ранна възрасти начално образование и към млади ромски жени и семейства.За първи път чрез тази програма е предоставена възможност за комплексно предоставяне на интегрирани услуги в ромските квартали на няколко големи града в България, съчетаващи здравно-профилактични, образователни и културни дейности, без да се налага извеждане от обичайната среда, което е от изключителна важност за местната общност.

Общини в шест големи общински центрове (Бургас, Монтана, Русе и Сливен, а скоро Пловдив и Шумен) изпълняват съвместно с партньори (училища, детски градини, здравни центрове, НПО и др.) интегрирани проекти, свързани с: 1) намаляването на броя на ромските деца, които не са обхванати, изостават или отпадат от детските градини, предучилищното и началното образование; 2) работа с родители, психолози, учители и медиатори по ромското включване; 3) първична и репродуктивна здравна помощ, семейно планиране и майчино и детско здравеопазване; 4) културни събития, които спомагат за интеграцията на ромите.

Програмата е финансирана от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Общата й стойност е 13 750450 левакато швейцарският принос е 11 764 000 лева. Министерството на труда и социалната политика е основен партньор от българска страна, участват също министерствата на здравеопазването и на образованието.Трите министерства допринасятс общо 15% съфинансиране към швейцарската помощ или с 1 986 450 лева.

За повече информация следете фейсбук-страницата на Програма ЗОВ.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност