Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Обсъдиха проекта на Наредбата за въвеждане на платено паркиране в Сливен

28.09.2016

Проектът на Наредба за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на община Сливен беше обсъден на работна среща, в която участваха кметът Стефан Радев, заместниците му Стоян Марков и Стефан Кондузов, председателят на Общинския съвет Димитър Митев и общински съветници.

На сесията на Общински съвет – Сливен в сряда, 29 септември, предстои документът да бъде гласуван. Ако той бъде приет, управлението, поддръжката и търговската експлоатация на платената зона за паркиране, както и управлението и организацията на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили на територията на община Сливен, ще се осъществява от Общинско предприятие „Градска мобилност“. В тримесечен срок от влизането в сила на тази наредба, общинската администрация трябва да предприеме действия по създаване на предприятието. Паралелно с това ще се подготвя проект за разчертаването на зоната и поставянето на знаци. Всички такси за платената зона ще бъдат определени с решение на Общинския съвет.

За обслужването на зоната ще бъдат закупени „паяк“ втора употреба, два автомобила за поставяне на скоби, ще се извърши разчертаване, изграждане на информационната система и оборудване на техническия център, като ще се търси най-евтиния вариант за стартиране на зоната.

В Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на община Сливен са регламентирани режимът на платеното паркиране, контролът и принудителните административни мерки в зоната и административно-наказателни разпоредби. Сред мотивите за създаване на синя зона е това, че в централната градска част и в определени части в град Сливен, вследствие на големия трафик на пътни превозни средства и прекомерния брой паркирали автомобили, много често се получават задръствания, които пречат за нормално придвижване на потоците от автомобили и пешеходците. Освен това голям брой от автомобилите паркират в тревните площи и по тротоарите. За подобряване на организацията на движение, организацията на паркиране и екологичната обстановка с намаляване на вредни емисии от изгорели газове от МПС, в тези зони възниква необходимост от разработване на режим на платено паркиране в определени зони, за определени часове на денонощието, които се стопанисват и управляват от Община Сливен.

28.09.2016г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност