Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Предложението за топъл обяд за 3000 души беше представено на кметовете на населени места в община Сливен

29.09.2016

Проектното предложение на общинската администрация „Осигуряване на топъл обяд в община Сливен“ беше представено днес пред кметовете на населени места и кметските наместници. „Предложението за безвъзмездна финансова помощ от 1 373 790 лв. е подадено от общината на 30 август 2016 г., в рамките на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г.“, информира Митка Крълева – началник отдел „Общинско развитие, проекти и програми“.

Дейностите са насочени към лицата на месечно подпомагане, лица с доказана липса на доходи, самотно живеещи лица и семейства, получаващи месечни пенсии за инвалидност, бездомниции др.

Зам.-кметът по хуманитарните дейности Пепа Чиликова заяви, че стремежът е топлия обяд да достигне до повече потребители.

„Броят на потребителите ще бъде 3000 човека. Те ще получават топла храна всеки ден, включително в събота, неделя и празничните дни. До сега подобни проекти се изпълняваха от Домашен социален патронаж и се обслужваха само 100 човека. В момента сме изправени пред предизвикателството да увеличим многократно целевата група“, каза Пепа Чиликова.

Ще бъдат изготвени списъци с евентуални потребители на програмата. За целта кметовете на населени места трябва да информират населението. След изготвянето на списъците с кандидатите за включване в програмата, ще се направи справка с Регионалната дирекция за социално подпомагане дали желаещите действително отговарят на критериите за одобрение. Програмата дава възможност и за резервен списък от кандидати, отговарящи отново на определени изисквания.

Заради голямата целева група раздаването на храната ще се извършва чрез външен изпълнител, както е в други градове на страната. Община Сливен обяви конкурс по условията на Закона за социално подпомагане, а фирмите могат да подават заявления за участие до 17 октомври.

Ако проектът бъде одобрен, всички дейности трябва да приключат до края на април 2017 година.

29.09.2016 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност