Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

В община Сливен започна раздаването на топъл обяд на 3000 души в неравностойно положение

02.11.2016

От днес – 2 ноември, започна раздаването на храна по проект за осигуряване на топъл обяд в община Сливен на 3 000 души в неравностойно положение. Храната е в опаковки за еднократна употреба. Тя ще се раздава в три пункта в Сливен – в сградата на Домашен социален патронаж и в кварталите „Надежда” и „Речица”, както и в 44 населени места, до 30 април 2017 година. Всеки ден потребителите на социалната услуга ще получават супа, основно ястие и хляб, а при реализирани икономии по проекта ще се предоставя и десерт. При неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете и условията за съхранение, той ще бъде разпределян на представители от допълнителна целева група.

Проектът предвижда ежедневно осигуряване на топъл обяд за 3000 души. Това са хора на месечно подпомагане, с доказана липса на доходи, самотно живеещи и семейства, получаващи месечни пенсии за инвалидност, бездомни и други. Капацитетът все още не е запълнен и продължава прием на документи за ползване на услугата. Заявления-декларации за кандидатстване се подават в Център за административно-информационно обслужване или в кметството на съответното населено място.

Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Сливен“ е по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001- 3.002., договор BG05FMOP001-3.002-0148-C01, в рамките на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.