Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Държавата дава на Сливен 4 милиона лв. - за „Розова градина“ и за пътна инфраструктура в общината

02.11.2016

Държавата отпуска на община Сливен 4 милиона лева. Това реши Министерският съвет по време на днешното си редовно заседание. Три милиона са предназначени за изграждане на кръгово кръстовище на „Розова градина“ в града, а един милион - за улична и пътна инфраструктура в общината.

Днешното решение на Правителството е в отговор на искане, отправено преди няколко месеца от кмета Стефан Радев за финансово обезпечаване на важни за града проекти, сред които изграждане на кръгово кръстовище на „Розова градина“ и финансиране на ремонти по уличната и пътната инфраструктура в общината.

Сумата, която се отпуска на Сливен, е част от одобрените разходи за трансфери по бюджетите на ведомства и общини общо за над 28 милиона лева. Средствата са за сметка на преструктуриране на разходите и за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2016 година.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.