Достъпност

Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Община Сливен извършва неотложни ремонти на участъци от общински пътища

04.11.2016

Община Сливен извърша неотложни ремонти в ограничен обем на участъци по общинските пътища Изгрев-Божевци, от връх „Българка“ до местността Меча поляна, Бяла-Въглен, свлачищен участък от Бяла по посока Новачево, Кабиле-Жельо войвода и Бозаджии-Чокоба-Крушаре. Дейностите стартираха преди изтичането на месец октомври и ще приключат в края на ноември.

Договорите са сключени по три обособени позиции. Първата позиция е за пътя Изгрев–Божевци и път от връх „Българка“ до местността „Меча поляна“. Възстановяват се опасни разрушения по пътната настилка чрез локални ремонти, машинни изкърпвания и цялостно асфалтиране на участници до размера на разпределените средства.

Втората позиция е за строителни дейности основно по пътя Бяла-Въглен и за довършителни работи по преодоляване на транспортните затруднения по свлачищен участък от Бяла по посока Новачево.

Дейностите по третата позиция са за продължаване на неотложния ремонт в участък от пътя Кабиле-Жельо войвода и възстановяване на опасни разрушения по участъци от пътната настилка на пътя Бозаджии-Чокоба- Крушаре.

Възложените дейности се извършват с целеви средства от републиканския бюджет.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.