Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Местната комисия за борба с трафика на хора проведе информационни срещи с безработни младежи в Бюрото по труда

11.11.2016

В рамките на информационната кампания по повод Европейския ден за борба с трафика на хора, Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ) проведе информационни срещи с безработни младежи в Бюро по труда – Сливен.

Младежите бяха запознати с актуалните форми и тенденции при престъплението „трафик на хора”, чрез предоставяне на информация за рисковете, методите на въвличане и начините за предпазване от съвременната форма на робство.

Всички получиха специализирана брошура с координатите на Националната комисия за борба с трафика на хора, местните структури към нея и координатите на дипломатическите представителства на Република България в чужбина.

Беше представена и Националната телефонна линия срещу трафика на хора – 080020100, която приема обаждания денонощно, седем дни в седмицата, 365 дни в годината. Всички обаждания са безплатни от територията на България и Европейския съюз. Операторите на линията са професионалисти, специално обучени и работещи по международни процедури, които гарантират възможно най-бърза и адекватна реакция при всяка ситуация. Националната линия работи в близко партньорство с всички национални и европейски институции, за да се осигури максимално бързо задвижване на всеки получен сигнал.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.