Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Обсъдиха готовността за действия на Община Сливен през зимата

16.11.2016

Готовността на Община Сливен за нормалното функциониране на детски, учебни и социални заведения, спортни зали, културни институции, читалища и други общински структури през зимата беше обсъдена на работна среща, ръководена от заместник-кмета инж. Стефан Кондузов. На нея бяха съгласувани действията на длъжностните лица от администрацията, регламентирани в заповедта на кмета Стефан Радев. Целта е повишаване готовността на Общината за зимния сезон и предприемане на превантивни мерки за ограничаване и намаляване на последствията за населението, както и осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите.

Независимо, че за четири заведения не е приключила процедурата за доставчик на гориво, Oбщината има решение за минималните запаси за осигуряване топлината в помещенията. Създадена е организация за своевременна реакция при възникване на ситуация да бъдат доставени стоки и услуги от първа необходимост за населението. Предвидени са средства за допълнителни разходи при необходимост за провеждане на неотложни аварийно-възстановителни и спасителни работи в общината.

На база анализа и изводите от предишни сезони, отново се прие, че при възникване на сложна зимна обстановка, приоритетно ще се почистват тези участъци от общинската пътната мрежа и улиците в града, които водят до основни инфраструктурни обекти на електропреносната, водоснабдителната и съобщителна мрежа, здравни и учебни заведения, както и до обекти с непрекъснат режим на производство, до населени места, останали без стоки от първа необходимост и нуждаещо се от спешна медицинска помощ население.

Във връзка с повишаване готовността на Общината за сезона се провеждат поредица от съвещания, срещи, заседания и проверки, посочи инж. Снежана Кънева, началник на отдел „Сигурност и управление при кризи” в Община Сливен и секретар на Щаба за изпълнение на Плана за защита при бедствия.

16.11.2016 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.