От 1 декември ще бъде затворен за движение общински път край Сливен

21.11.2016
От 1 декември ще бъде затворен за движение общински път край Сливен

От 1 декември 2016г. ще бъде въведена временна забрана за движение на моторни превозни средства по общински път SLV2070 (село Селиминово - град Сливен, източно от село Гавраилово), осигуряващ връзка със село Бяла. Това се налага заради трайното му влошаване и възникнала опасност за сигурността на движението. Пътуващите от село Гавраилово за село Бяла ще трябва да използват обходни маршрути през Сливен или през Чумерна по посока село Градско и село Бяла. Пътуващите от село Бяла към село Гавраилово ще се отклоняват през Сливен.

Пътят е построен през 80-те години на миналия век и е с дължина 15.9 км. През годините не е поддържан в нормално експлоатационно състояние. По цялата му дължина се наблюдават участъци на настилката с нарушена равност, свличане на банкети и други повреди, които правят пътя опасен.

Към момента ограниченият финансов ресурс не позволява предприемане на мерки за подобряване на условията за пътуване. Предстоящият зимен сезон и сравнително малката натовареност са други фактори, предполагащи необходимостта от въвеждане на временна забрана за движение на моторни превозни средства по пътя.

21.11.2016 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен