Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Дискусионен форум „Трафик на хора с цел принудителни фиктивни бракове в контекста на новите форми на експлоатация”

22.11.2016

На 24.11.2016 г. в гр. Бургас ще се проведе дискусионен форум на тема „Трафик на хора с цел принудителни фиктивни бракове в контекста на новите форми на експлоатация”. Форумът се организира от Местните комисии за борба с трафика на хора (МКБТХ) в Бургас и Сливен.

Дискусионният форум има за цел споделяне на опит от професионалисти по случаи на фиктивни бракове на български граждани с граждани на трети страни и участието на организирани престъпни групи в тази дейност. Цел на форума е също да се очертаят тенденциите и мащаба на това ново явление, правната рамка, в която може да се търси наказателна отговорност и евентуална необходимост от промени в правната уредба. Дискусионният форум ще фокусира вниманието на професионалистите и обществеността върху проблема и ще повиши чувствителността им с цел навременно идентифициране и подкрепа на потенциални и реални жертви на това престъпление.

За участие ще бъдат поканени специалисти от полицейските служби, прокуратурата, социалните служби и неправителствени организации на регионално и национално ниво, както и експерти от НКБТХ и МКБТХ, които имат опит в работата със случаи на принудителни фиктивни бракове, уговорени бракове на непълнолетни и други случаи, при които се нарушават основни човешки права и се използва уязвимостта на хора с цел злоупотреба и различни видове експлоатация.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.