Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Уведомление за притежателите на лихвоточки

22.11.2016

На 30 ноември изтича крайният срок за подаване на документи за включване в списъка за индексация на правоимащите граждани по Закона за уреждане на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/.

На основание Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изтичането на крайния срок за подаване на документи, кметът на община Сливен Стефан Радев разпореди на Местната комисия да работи до края на месеца с граждани всеки работен ден от 9 до 12 часа и от 14 до 16 часа.

22.11.2016г.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.