Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Община Сливен продължава с подготовката по процедурите за санирането

22.11.2016

Община Сливен продължава работата си по подготовката на поръчката за изпълнител на проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Уточнението е във връзка с постъпили запитвания от граждани по повод информация в медиите, че финансовият ресурс за тази година е изчерпан.

Очаква се първата поръчка да бъде обявена до 6 декември. Общинското ръководство се надява, че следващото правителство на България ще продължи работата по Програмата и в бюджета за следващата година ще бъде осигурен финансов ресурс за санирането.

В община Сливен приключи фаза 1, която включва паспортизация и енергийно обследване на всички 49 блока, с които е сключен договор, и работата е приета. Извършено е конструктивно заснемане, енергийно обследване и са издадени паспорти.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.