Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Община Сливен отчита много добри резултати от превенцията и справяне с критични ситуации през последната година

24.11.2016

През последната една година на 17 обекта са възложени и изпълнени спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи с въвеждане на плана за защита при бедствия. Това информира инж. Снежана Кънева, началник отдел "Сигурност и управление при кризи" в Община Сливен.

Тя съобщи, че са укрепени седем мостови съоръжения. Изпълнени са брегоукрепителни и брегозащитни мероприятия на над 7 км брегова ивица и изградени корекции. Почистени са над 4 000 метра речни корита в шест населени места. Продължават работите по почистване на отводнителни съоръжения и речни корита в още пет населени места. През последната една година са насочени усилия към решаване на дългогодишни проблеми по отводняване на улици и кръстовища, възстановяване на шахти, изграждане на дъждоприемни решетки на уличното платно, възстановяване проводимост на водостоци за нормално отвеждане и заустване на водите. Своевременно са овладяни свлачищните процеси на единствения път за село Зайчаре и възникналото свлачище на общинския път Бяла-Новачево. С цел трайно възстановяване на база проектно решение е възстановен колектор на река Новоселска с постигнат висок екологичен ефект. Ликвидирани са повече от 30 критични участъци от пропадания на тротоарни и други площи в града.

Началникът на отдел "Сигурност и управление при кризи" каза, че за една година са обработени близо 1 400 сигнала на граждани и ведомства. Най-често са подавани сигнали за ВиК аварии, нарушаване на обществения ред - неправилно паркирали автомобили, шум от музика и др., проблем с бездомни и домашни кучета и др. Най-голям процент, над 50 % от общия брой, са сигнали с несъществен характер за предприемане на ответна реакция от страна на общинска администрация. Възникналите критични ситуации при наводнение, обледявания, ветрове и т.н, за които са регистрирани обаждания, са 130. Всички сигнали от компетенцията на Община Сливен са решени.

Инж. Снежана Кънева коментира, че като подчертан приоритет на управлението на Община Сливен за справяне с критични ситуации и превенция при бедствия за недопускане заплаха за хората и инфраструктурата, резултатите са много добри. "Животът на хората не беше застрашен в степен, при която да е налице пряка заплаха за живота им с фатален изход, независимо от възникналите критични и сложни ситуации. Добрата и коректна координация при възникване на ситуации и превенция, както и взаимоотношенията с дружествата, включени в разчета на общинския план за защита при бедствия, са основа и добра гаранция за резултатите. Своевременно предприетите мерки водят не само до разхода на по-малък финансов ресурс, но и навременна превенция по отношение риска за населението и инфраструктурата", каза още тя.

24.11.2016г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.