Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Изтича срокът за картотекиране за общинско жилище в Сливен

28.11.2016

До 30 ноември е срокът за подаване на документи за картотекиране за общинско жилище в Сливен. До момента са подадени 53 молби, каза Камелия Симеонова, началник отдел "Общинска собственост" в общинска администрация.

Право да кандидатстват за общинско жилище имат граждани и техните семейства, които отговарят на определени критерии, регламентирани в Наредба за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища. Нормативният документ е публикуван в сайта на Община Сливен на адрес: http://www.obs.sliven.bg/uploads/files/naredbi/nj_2015_08_27.pdf

Важно условие е кандидатите да имат адресна регистрация с постоянен и настоящ адрес в град Сливен или съответното населено място в общината през последните пет години без прекъсване. Освен това не трябва да имат имоти на собствено име на територията на цялата страна.

Пакетът от документи се подава в Център за административно обслужване на гражданите в сградата на Община Сливен.

28.11.2016 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.