Националният доверителен екофонд ще финансира санирането на детска градина „Звездица” в Сливен

04.01.2017
...

Проект на община Сливен за саниране на сградата на Целодневна детска градина „Звездица” в кв. „ Даме Груев” получи одобрение за финансиране от Управителния съвет на Националния доверителен екофонд /НДЕФ/.

Кметът на Сливен Стефан Радев беше уведомен за решението на НДЕФ с писмо от директорката Камелия Георгиева. Следващите стъпки, съгласно насоките на фонда, включват покана за предоставяне от община Сливен за предварителен контрол на инвестиционния проект за обекта, да се уточнят конкретните дейности и съответните суми, които да бъдат включени в тръжната процедура за избор на изпълнител на строителството /СМР/.

Проектът на Общината е на обща стойност от 459 000 лева. От тази сума 399 100 лева се очакват като безвъзмездно финансиране от НДЕФ, и 59 900 лева съфинансиране от общината. Заложено е подмяна на съществуващата дограма, саниране на външните стени, топлинно и хидроизолиране на покрива, доставка и монтаж на абонатна станция, както и изграждане на термосоларна инсталация за БГВ (битово горещо водоснабдяване).

„Това ще доведе до подобряване на условията за обучение и грижа за децата в детската градина, чиято сграда в момента е в много лошо състояние. Покривът тече, а дограмата е остаряла”, посочи зам.-кметът Стоян Марков.

Детска градина „Звездица“ е един от приоритетните обекти за общинското ръководство. Одобряването на проекта и финансирането му от Националния доверителен фонд ще облекчат общинския бюджет и в същото време ще се реши сериозния проблем с условията в детската градина.

След одобрение на финансовия ресурс на НДЕФ за 2017 година в рамките на Инвестиционната програма за климата и избрани изпълнители по реда на ЗОП ще се сключи договор за финансиране, пише още в писмото.

Сградата е строена специално за многофункционална детска градина през 1975 година. „От нейното построяване до сега не е правен основен ремонт. Дограмата е дървена и изгнила от времето. Сградата е с пукнатини по фасадата. Парната инсталация не е ремонтирана от 1991 г., ел. инсталацията е стара и опасна. ВИК инсталацията е прогнила. Топлината от парното "изтича" през дупките и прозорците. Градината многократно е била включвана в един или друг проект или списък за цялостен ремонт, но до сега нямаше резултат”, каза директорката Пенка Проданова.

В сградата има шест спални помещения и занимални, както и прилежащите им към тях гардеробни, умивални, санитарни възли. Заниманията се провеждат в музикален кабинет, интерактивен кабинет и физкултурен салон. През лятото децата играят в два вътрешни двора и голям външен двор /2 дка/. В градината се отглеждат и възпитават 165 деца от 3 до 6 годишна възраст, обхванати в 6 групи.

Към детската градина има филиал, който се намира в северното крило на ясла №9. Там се обучават 5 и 6-годишни деца, които са в задължителна предучилищна възраст. Те са с полудневен режим на работа и засилена подготовка за първи клас. Преди 2 години се направи частичен ремонт на покрива, поради засилен теч и множество оплаквания на родители.

„През годините екипът на детската градина със собствени усилия и тези на родителите се стремеше да поддържа уютът в детските занимални и да направи престоя на децата приятен и ползотворен. За това и целият екип на детската градина и всички родители се надяват, че този път ще дойде и нашия ред и ще видим градината ремонтирана. Надяваме се, че след направен ремонт ще се повиши топлоизолацията и температурата в помещенията”, каза още Проданова.

04.01.2017 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност