Всички налични машини са включени в обработката на пътната мрежа в община Сливен

09.01.2017
...

Всички общински пътища са проходими при зимни условия и при спазени приоритети. Цялата налична техника е включена в обработката на пътната мрежа, включително и на улици извън договорените територии. В общинската мрежа се почиства и по заявка на кметовете.

Община Сливен изпрати екипи да разпръскват соли по заледените и стръмни улици „Опълченска” и „Баба Тонка”, които са недостъпни за снегопочистващата техника.

Екипите на дружествата работиха през почивните дни и продължават да работят. Затворена остава и няма да се поддържа до края на зимния сезон отсечката от пътя Селището – връх Българка. Продължава почистването и осигуряване на нормален габарит за движение при зимни услови по направлението м. Чуката – връх Българка – Даули – Раково.

В равнината част проблемът не е от образуваната снежна покривка, а от поледицата. По заявка на кметовете на населени места в момента е приключила обработката по пътя Злати войвода – Струпец, и Злати войвода – Ковачите. Екипите на дружеството работят по направление Чокоба – Глуфишево – Панаретово – Мечкарево. Предстои обработка на участъка за с. Камен, от разклон на пътя Сливен – Ямбол.

Здравните и социални заведения функционират нормално. Повечето болни на хемодиализа са хоспитализирани, а за отказалите се прави необходимото за придвижването им.

Предприятията работят. Общественият транспорт се движи по маршрути и графици. Няма затруднение за доставки на хранителни стоки и стоки от първа необходимост, в това число и хляб за планинските села.

09.01.2017г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност