Кметът Стефан Радев подписа договори за реализация на два мащабни проекта в Сливен

12.01.2017
Кметът Стефан Радев подписа договори за реализация на два мащабни проекта в Сливен

Кметът на oбщина Сливен Стефан Радев днес подписа два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Договорите са по проекти „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен“ и „Подобряване на градската среда на Сливен“. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по първия проект е 14 525 521,80 лв., а по втория – 2 199 911 лв.

Основните дейности по проект „Интегриран градски транспорт – Сливен“ включват закупуване на 27 нови дизелови автобуса, внедряване на интегрирана билетна система с билети за еднократно пътуване, билети за пътуване по време и абонаментни карти, внедряване на система за информация на пътниците и др. Оперативната програма е одобрила всички дейности, включени в проектното предложение.

Проект „Подобряване на градската среда на Сливен“ включва мерки за подобряване на градската среда в два обекта - "Рехабилитация и благоустрояване на поречията на р. Асеновска" и "Рехабилитация и благоустрояване на кв. Република".

Следващите стъпки, които Община Сливен следва да предприеме по реализацията на двата проекта, са подготовка и обявяване на процедури за избор на изпълнители и сключване на договори за строителство и доставка по всички дейности.

12.01.2017 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност