Лилия Радева: Съвместната ни дейност с училищата е все по-ползотворна

19.01.2017
Лилия Радева: Съвместната ни дейност с училищата е все по-ползотворна

Организацията на дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Сливен с училищата в общината през 2017 година беше обсъдена на работна среща. В нея взеха участие секретарят на комисията Лилия Радева, директори и заместник-директори на учебни заведения, педагогически съветници и психолози.

На днешната среща бяха зададени критериите за организиране на събития с цел превенция на противообществените прояви. Предложенията на училищата трябва да бъдат направени до 27 януари.

"В партньорство с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, учебните заведения създават своята превенция в зависимост от спецификата на своите ученици, възрастта им и мястото, където живеят ", каза Лилия Радева.

Тя отчете добро партньорство с училищата в общината и заяви, че с всяка година съвместната им дейност става все по-ползотворна и адекватна на проблемите. "Общата ни цел - доброто на децата, ни помага да успяваме да работим все по-добре, бързо и адекватно", каза още Радева.

19.01.2017 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност