Започна конкурс "Обичам природата – и аз участвам”

20.01.2017
Министерство на околната среда и водите дава 3,5 млн. лв. за чиста околна среда

Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) отправят покана за участие в Националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2017 г.“ на тема "Обичам природата – и аз участвам“. Участници в конкурса могат да бъдат общини и кметства от цялата страна. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева ( с вкл. ДДС ).

Целта на кампанията „За чиста околна среда 2017 г.“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда. С реализацията на дейностите по Националната кампания „За чиста околна среда 2017 г.” се цели постигане на резултати на територията на цялата страна. С доброволния труд на гражданите ще се осъществи залесяване и зацветяване на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. Ще се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите.

Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС само по пощата с обратна разписка или куриер на адрес : ПУДООС , София 1000 , ул. Триадица №4, ет.2, с краен срок за изпращане - 02.03.2017 година .

Подробности вижте в прикачените файлове.


Снимки:


Прикачени файлове:

Съобщение до кметовете на кметства на територията на община Сливен

Покана


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност