Обществена дискусия на предстоящия електронен прием в детски градини, ясли и училища се състоя в Сливен

23.01.2017
Обществена дискусия на  предстоящия електронен прием в детски градини, ясли и училища се състоя в Сливен

Правилата и критериите за класиране и прием по електронен път на децата в детските ясли и детските градини и на ученици в първи клас в общинските училища бяха представени и обсъдени на обществена дискусия в Сливен. Те са регламентирани в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата и Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на община Сливен. Изготвянето на двата нормативни документа е в изпълнение на разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование, който влезе в сила от 1 август миналата година.

В обществената дискусия в зала "Май" се включиха заместник-кметът по хуманитарните дейности Пепа Чиликова, директорът на дирекция "Образование, култура и връзки с обществеността" Милена Чолакова, експерти, които са част от екипа, изготвили наредбите, директори на детски и учебни заведения, учители, родители и заинтересовани лица.

"Повод да инициираме дискусията е изключителният интерес, който пораждат двете наредби за прием на децата в детските ясли, детските градини и на ученици в първи клас в общинските училища ", каза Пепа Чиликова. Тя заяви, че електронното кандидатстване в детските и учебни заведения се прави за първи път. "За да се осъществи това кандидатстване е необходимо да се разработят правила и критерии. За тази цел проведохме работна среща с директорите на детските градини и на училищата с прием в първи клас. На нея те бяха запознати с електронната система, как ще става кандидатстването, какви ще бъдат техните ангажименти и да чуем мнението им", обясни заместник-кметът.

По време на събитието бяха представени акценти от двете наредби и бяха показани снимки на детските градини, детските ясли и училища в Сливен, които правят прием в първи клас, за да се придобие представа как изглеждат те. Бяха представени и техните приоритети. Присъстващите имаха възможност да задават въпроси и да изразят мнение за електронния прием и нормативните документи.

Най-обсъждана тема беше предстоящото въвеждане на райониране при приема в детските и учебните заведения. Сред критериите, които предизвикаха дебати, беше и местоработата на родителите или настойниците. Присъстващите получиха уверение, че мненията им ще бъдат разгледани и обсъдени.

Разглеждането на Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на Община Сливен и Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на община Сливен е включено в дневния ред на заседанието на Общински съвет на 26 януари.

23.01.2017г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност