Пепа Чиликова: С въвеждането на електронния прием ще преустановим некоректните и грешни практики

24.01.2017
Пепа Чиликова: С въвеждането на електронния прием ще преустановим некоректните и грешни практики

Въвеждането на централизиран електронен прием в детските градини, ясли и училища с прием в първи клас има за цел да се улесни подаването на заявления и да се преустановяват некоректни и погрешни практики. Това заяви заместник-кметът по хуманитарни дейности в Община Сливен Пепа Чиликова. Тя смята, че с електронния прием ще се избегнат денонощните опашки, списъци, конфликтни ситуации, използване на различни начини за смяна на адреса в последния момент и други методи, които да донесат повече точки на дадено дете.

Пепа Чиликова определи като полезна дискусията в зала "Май", която се състоя на 23 януари в общинската зала "Май, и премина при голям интерес. На нея бяха представени и обсъдени правилата и критериите за класиране и прием по електронен път на децата в детските ясли и детските градини и на ученици в първи клас в общинските училища.

"Ние имахме възможност да обсъдим освен нашите предложения за промени на критериите и правилата за електронен прием, но и да чуем още веднъж мнението на родителите, защото ние го правим в последните 30 дни. Аз мисля, че има някои моменти, върху които снощи родителите акцентираха, и които ние ще обмислим, за да бъдат още по-издържани", коментира заместник-кметът. Тя бе категорична, че родителите и настойниците трябва да бъдат спокойни. По думите й, има достатъчно места в детските градини, в яслите, в яслените групи в детските градини и в училищата с прием в първи клас. "Може би ще има родители, които няма да бъдат удовлетворени по първо желание, но няма да има проблем с това всяко дете да получи най-доброто, което искат неговите родители за него", каза още Чиликова.

Заместник-кметът коментира, че при изготвянето на двата нормативни документа - Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата и Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на община Сливен, са съобразени промените в Закона за предучилищното и училищното образование, и с Наредби №10 и №5. "Освен, че трябва да отговорим на очакванията на децата, на родители им, на учителите, на директорите, трябваше да спазим и закона. Това е и нашата цел - да отговорим на очакванията на родителите и да не нарушим нормативните документи", каза още Пепа Чиликова.

24.01.2017г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност