Представиха промени в районирането за прием в детски градини, ясли и училища

24.01.2017
Райониране детски градини

Правилата и критериите за класиране и прием по електронен път на децата в детските ясли и детските градини и на ученици в първи клас в общинските училища бяха обсъдени днес в Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания. Зам.-кметът по хуманитарните дейности Пепа Чиликова и директорът на дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността“ – Милена Чолакова представиха двете наредби и предложенията за промени, направени след широко обсъждане с експерти, граждани, директори, учители и родители. Те запознаха членовете на комисията и с нов вариант за райониране по критерий „местоживеене“, по който ще се получават 30 точки. Предложение за промяна има и в броя на точките по критерий „желание за училище“ – 30 за първо, 20 за второ и 10 за трето.

Изготвянето на двете наредби е в изпълнение на разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование, който влезе в сила от 1 август миналата година. Разглеждането на двата нормативни документа е включено в дневния ред на заседанието на Общинския съвет, което ще се проведе на 26 януари.

24.01.2017 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност