Съобщение във връзка с нови сметки на Община Сливен

26.01.2017
Община СЛИВЕН

Община Сливен уведомява всички граждани, че от 1 февруари 2017 година преминава на обслужване към Общинска банка“ АД. Новата сметка, по която се извършват плащанията за местни данъци и такси, е:

Община Сливен – приходи от МДТ /местни данъци и такси/, сметка 7311, IBAN - BG 03 SOMB 9130 84 28713744

Кодове и видове плащания :

44 14 00 - патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници

44 21 00 - данък върху недвижимите имоти

44 22 00 - данък върху наследствата

44 23 00 - данък върху превозните средства

44 24 00 - такса „битови отпадъци“

44 25 00 - данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин

44 34 00 - други данъци /пътен данък/

44 80 07 - такса „административни услуги“

44 80 13 - такса за придобиване на куче

44 28 00 - туристически данък

За улеснение на гражданите, новите сметки са посочени в сайта на общината, в рубриката „Местни данъци и такси”. Те са публикувани в таблица на посочения линк, http://www.sliven.bg/index.csp?f=MestniDanaciTaksi

26.01.2017 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност