В Сливен създават обществен съвет за съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане

26.01.2017

Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги ще бъде създаден в Сливен. Решението за това беше взето на заседание на Общинския съвет.

Общественият съвет ще оказва съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражнява обществен контрол върху тяхното осъществяване. Съгласно Закона за социално подпомагане, създаването на такива съвети става с решение на Общинския съвет в общините.

Функциите на Обществения съвет са определени в чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.

Общественият съвет се състои най-малко от 7 души, като в състава му се включват ръководители на социални услуги, представители на лица по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане и други заинтересувани органи, лица и организации, имащи отношение към дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги.

26.01.2017г.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност