Стефан Радев: Наредбите за приема в детски градини, ясли и училища въвеждат ред при кандидатстването

26.01.2017

Днес бяха одобрени нова Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища и направени промени в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата. По време на днешното заседание на Общинския съвет беше гласувана предложената от администрацията промяна децата да се класират на случаен принцип при наличие на равни условия за прием. Също така всички селища в общината се причисляват към гранични на Сливен. На заседанието се одобри да бъдат приемани по първо желание на родителите деца с вродени увреждания над 50 процента.

„Двете наредби са много важни. Те слагат ред в начина на кандидатстване и край на практиката да се чака денонощно за записване на децата в детски градини, ясли и училища”, коментира пред журналисти кметът на Сливен Стефан Радев.

Той изрази задоволство от проведеното обществено обсъждане на двата документа и от активното гражданско участие.

„Благодаря на гражданите и на членовете на Комисията по образование за съвместната работа. До последно правихме редакция в наредбите, защото искахме да обсъдим и включим всички предложения, за да получим нормативен акт, който максимално да се доближава до техните желания и виждания за начина на записването”, каза Стефан Радев.

26.01.2017


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност