Пепа Чиликова: Условията във всички детски и учебни заведения в Сливен са равностойни

31.01.2017
Пепа Чиликова: Условията във всички детски и учебни заведения в Сливен са равностойни

Условията във всички детски и учебни заведения в Сливен са равностойни, а екипите са достатъчно добре подготвени, за да отговорят на очакванията на родителите и на потребностите на децата и учениците. Това заяви зам.-кметът Пепа Чиликова на пресконференция на общинското ръководство, на която бяха презентирани правилата и критериите за прием в детски градини, детски ясли, подготвителни групи и първи клас в общинските училища. Тя посочи, че правилата и критериите за електронен прием са съгласувани с Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания след общественото обсъждане с родители и директори и след множество работни срещи с експерти. "Мисля, че достигнахме до един вариант, който удовлетворява всички, с които се срещахме и работихме", каза Чиликова.

Критериите за приемане в детските и учебните заведения са общи и индивидуални. Точки носят адресът на заявителя в района на детската градина, детската ясла или училището, местоработата на родителите, ако брат или сестра на детето, за което се кандидатства, е в същото детско или учебно заведение, ако родителят е учител в него и др. Ще се дават допълнително точки на деца-сираци и полусираци и на деца с увреждания и специални образователни потребности.

Попълнените данни трябва да са актуални към момента на регистрация и се доказват със съответните документи в срока за потвърждаване на приема, с изключение на тези, които се проверяват служебно. При установени несъответствия и/или неактуалност на заявените данни, детето няма да бъде записано, отпада от приема и може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.

Електронният прием, който Община Сливен ще въведе за първи път през месец март, е регламентиран в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата и Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на община Сливен. Нормативните документи бяха изработени, съгласно новия Закон за предучилищното и училищното образование, който влезе в сила от 1 август миналата година.

Наредбата за прием на първокласниците и изменение на приетата наредба за прием в детските градини и ясли бяха приети на заседание на Общинския съвет в града на 26 януари и влизат в сила от 1 февруари. Те ще бъдат публикувани на сайта на Общински съвет, в рубрика "Актове на ОбС, Наредби", и всеки може да се запознае подробно с критериите при кандидатстването и въведеното райониране.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Вижте критериите за прием в детските градини, ясли и училища от приложената презентация по-долу.

Можете да се запознаете от прикачените файлове и с визията на учебните и детски заведения.

31.01.2017г.


Снимки:


Прикачени файлове:

Презентация- Критерии за прием в детски градини, ясли и училища

Визия на детските градини и ясли

Визия на учебните заведения


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност