Над 500 души регистрираха онлайн своите заявления за участие в приема в детските заведения в Сливен

03.04.2017

Регистрацията на заявления ще бъде до 10 април. На 12 април ще бъде обявено класирането на децата

Повече от 500 души успешно регистрираха онлайн своите заявления за участие в приема в детските заведения в Сливен, като още през почивните дни се забеляза голяма активност. В първите 10 минути от отварянето на системата бяха регистрирани над 40 заявления, а в неделя вечерта броят им достигна 382 за детски градини, 228 за детски ясли и 112 за детските градини с яслени групи.

Родители, които нямат възможност да регистрират своите заявления онлайн, могат да го направят на място в детската градина/ детската ясла, която искат да впишат като първо желание.

Напомняме на всички родители и настойници, подали своите заявления, че в срок до 9 април 2017 г. (неделя) включително могат да ги редактират /променят или допълват/ онлайн или на място в детското заведение. Нека всички да прегледат още веднъж своите заявления в този срок, за да бъдат сигурни, че са отбелязали всеки един критерий, по който те или детето им отговаря и че заявените от тях желания са точни. На 10 април 2017 г. модулът за регистрация на заявления ще бъде затворен, а на 12 април 2017 г. ще бъде обявено класирането. Постъпването на децата в детските градини и детските ясли ще се извърши съгласно графика за прием, който можете да намерите на специализирания сайт за прием https://priem.sliven.bg и на официалния сайт на Община Сливен www.sliven.bg

Важно е да се знае, че входящият номер, датата и часа на подаване на заявлението няма да бъдат от значение при класирането, с при равни условия децата ще се класират на случаен принцип със случайни числа чрез компютърната система. Функцията за случаен избор пренарежда числата от 1 до броя на децата, които участват в класирането, като последните се нареждат във възходяща поредица по реда на входящите си номера и всяко получава случайното си число.

Съгласно приетата от Общинския съвет Наредба за прием в детските заведения на територията на общината, при записване на класираните деца, заявителят трябва да докаже със съответните документи посочените в заявлението критерии.

При възникнали въпроси или затруднения при работата с онлайн системата за прием, родителите могат да се обръщат за съдействие към директорите на детските градини и детските ясли, и определените от тях служители, както и към Ина Николова, старши експерт в дирекция „ОКВО“ в Община Сливен, тел. 044/611 320, мобилен 0879 599 244.

03.04.2017г.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен