Представители на 26 училища от община Сливен ще участват в обучение в Хасково

04.04.2017

Представители на 26 училища от община Сливен - педагогически съветници, психолози и учители, ще вземат участие в обучение на тема "Техники и подходи за работа със семейства в риск, които не осъзнават нуждата от подкрепа". Обучението ще се проведе в гр. Хасково в периода 6-8 април, като водещ ще бъде квалифициран в темата обучител, а на всеки участник ще бъде издадено удостоверение за усвоените техники.

Гости на обучението ще са и представители на Районна прокуратура, отдел „Закрила на детето” и Регионално управление на образованието – Сливен, членове на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), което ще позволи да бъдат представяни реални случаи, по които се работи в училищата, и обсъждани възможни варианти за решението им, както и координирането на общата работа на институциите по всеки един.

Обучението е продължение на вече утвърдената работа на Комисията и разписаните й методически функции по отношение на педагогическите съветници и психолози и координационни съвети в училищата в община Сливен, както и подпомагане работата на училищните координационни съвети.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност