Община Сливен започна газифициране на спортна зала „Васил Левски”

12.04.2017

Община Сливен започна изграждането на централно топлозахранване на многофункционалната спортна зала „Васил Левски". Строителството трябва да завърши до края на месец април.

Извършва се демонтаж на съществуващата инсталация и подготовка за строителство на новото топлозахранване. Дейностите по обекта „Централно топлозахранване на спортна зала „Васил Левски”, гр. Сливен” се изпълняват по програма BG04 „Енергийната ефективност и възобновяема енергия”, финансирана от Министерство на енергетиката чрез Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.

Предвижда се преустройство на съществуващото котелно, като се изграждат допълнителни зидове от газобетонни блокчета. Ще се направи доставка и монтаж на нов котел на газообразно гориво с мощност 195 кW, комплект с двустепенна газова горелка и необходимата спирателна, регулираща и предпазна арматура. До края на месеца ще бъдат доставени и монтирани вентилаторни конвектори, високостенен монтаж с топлоносител гореща вода от котелното, както и панелни радиатори и лири за обслужване на съблекалните и другите помещения в залата.

Ще бъде изградена нова вентилация на игрището за баскетбол, ще се достави и монтира вентилационна камера, в която пресният въздух се филтрира и затопля. Отработеният въздух ще се изсмуква чрез вентилационни решетки.

Ще бъде направено и ново газопроводно отклонение към самата зала.

12.04.2017г.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен