Около 88% от децата, участващи в класирането за детски градини през април, са приети по първо желание

19.04.2017

На 12 април 2017 г. излезе първото класиране за годината, извършено чрез системата за електронен прием в Сливен. До затварянето на системата бяха подадени общо 558 заявления за детски градини, 306 за детски ясли и 155 за детски градини с яслени групи.

В 6 от подадените заявления за детски градини е посочена 2018 г. като година за участие в прием, 57 заявления са подадени за възрастови групи, за които няма обявени свободни места за месец април, 3 от заявленията са анулирани, 9 заявления са подадени за детските градини в с. Бяла, с. Злати войвода и гр. Кермен, а общо 483 заявления за класиране в 1-ва група (3-годишни) участваха в класирането за детските градини в гр. Сливен, като близнаците участват в класирането с едно заявление.

425 от децата са приети в детските градини в гр. Сливен на първото класиране през месец април. Заявленията на всички деца, които не бяха класирани по нито едно желание, поради недостатъчен брой точки, ще участват автоматично в класирането през месец май. При формиране на класирането, електронната система за прием определя случайно число за всяко едно от заявленията, които участват в класирането, което се прибавя към получения брой точки от посочените във всяко заявления критерии. Родителите може да се запознаят подробно с начина, по който се определя случайния принцип на номерата на децата от тук: https://priem.sliven.bg/garden/lastRating .

Свободните места за класирането през месец май ще бъдат обявени в раздел "Новини" на сайта за прием https://priem.sliven.bg в началото на месеца, а родителите могат да се запознаят подробно с графика на дейностите от тук: https://priem.sliven.bg/documents/grafik_dg.pdf

За класирането в детските ясли през месец април бяха обявени само 4 свободни места в Детска ясла № 3. Заявленията, в които месец април е посочен като месец за участие в класиране, ще бъдат включени автоматично в класирането за месец май. Свободните места отново ще бъдат обявени в сайта за прием, а родителите може да се запознаят по подробно с графика за прием в детските ясли от тук: https://priem.sliven.bg/documents/grafik_dy.pdf

Класиране за месец април в детските градини с яслена група не беше обявено, тъй като за този месец няма подадени свободни места в електронната система за прием.

Записването на класираните през месец април деца в детските заведения на територията на Община Сливен се извършва на място в детското заведение в от 13 април до 21 април, включително. Съгласно приетата от Общински съвет – Сливен Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Сливен, ако заявителят (родител/ настойник) не желание детето му да посещава детското заведение, в което е класирано, то той може да се откаже от приема като не запише детето си, губи входящия си номер и може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление за прием. Всички посочени в заявленията критерии, трябва да бъдат доказани със съответните документи, които са подробно описани в приетата наредба.

19.04.2017г.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен