Доброволци към Местната комисия за борба с трафика на хора ще вземат участие в Академия за доброволци 2017 г.

24.04.2017
Доброволци към Местната комисия за борба с трафика на хора  ще вземат участие в Академия за доброволци 2017 г.

В периода 25-28 април 2017 г., в гр. Бургас ще се проведе Академия за доброволци 2017 г., в която ще участват дoброволци към Местните комисии за борба с трафика на хора от цялата страна.

Академията се организира от Националната комисия за борба с трафика на хора, Община Бургас и Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Бургас, с финансовата подкрепа на фондация „Ханс Зайдел“ и има основна цел да надгражда и развива доброволческата мрежа към местните комисии, която да спомага работата по превенция на трафика на хора сред ученици и млади хора. Доброволците ще придобият знания и умения за провеждане на превантивни програми във връзка с трафика на хора и ще бъдат обучени да работят по метода „връстници обучават връстници”.

Пет доброволци към Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Сливен, ученици от Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм „Акад. Неделчо Неделчев”, Профилирана гимназия с преподаване на западни езици „Захари Стоянов” и Профилирана природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов”, ще вземат участие в Академия за доброволци 2017 г., гр. Бургас.

Доброволческият лагер всяка година събира доброволци от цялата страна, които активно участват в дейностите по превенция на трафика на хора, част от националните и регионални информационни кампании в градовете, в които има изградени местни структури за борба с трафика на хора. В академията ще участват 50 младежи от цялата страна, сред които и ученици, които за пръв път ще преминат подобен тип обучение и които в бъдеще ще станат част от доброволческата мрежа в страната. По време на академията младежите, ще получат познания за начините за предпазване от рискови ситуации, умения за прилагане на превантивни програми по теми, свързани с трафика на хора, ще развият своите презентационни умения и ще научат повече за елементите и структурата на обучителния процес по метода „връстници обучават връстници“.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен