Ликвидирането на последствията от уранодобива е възложено на фирма през 1998 г.

26.04.2017

През 1998 година с постановление на Министерски съвет цялата организация на дейностите по ликвидиране на последствията от уранодобива е възложена на „Екоинженеринг РМ“ ЕООД София, съобщиха от отдел „Екология“ в Община Сливен.

През 2004 година от Института по почвознание „Н. Пушкаров“ е изготвен работен проект за техническа и биологическа рекултивация на рудник „Сливен“, по силата на договор за обществена поръчка между „Екоинженеринг РМ“ ЕООД и ИП „Н. Пушкаров“. Изготвеният проект е съгласуван със заинтересованите ведомства – Министерство околната среда и водите, Министерството на земеделието и Националния център по радиобиология и радиационна защита към Министерството на здравеопазването.

„Терените в района са частни и държавни и няма как общината да се намеси в този процес. Основният ангажимент е на фирмата, на която е възложена дейността. Това, с което мога да се ангажирам, е отново да поставя въпроса за реализиране на проекта. Ако има нещо, което зависи от Общината, ще бъде направено и от наша страна ще има пълно съдействие“, каза днес кметът на Сливен Стефан Радев.

Компетентен орган, имащ отношение към радиологичния мониторинг на повърхностни и подземни води и почви в района на Сливен, е Изпълнителната агенция по околна среда към МОСВ.

По отношение на мониторинга на питейни води, компетентни органи са ВиК-Сливен и РЗИ – Сливен.

26.04.2017г.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен