Заради пропуски при попълване на заявленията за прием на деца, се губят точки за класирането

26.04.2017

Заради пропуски в заявленията за прием в детски градини и ясли, някои родители са изгубили точки, необходими за класирането на децата им в съответната детска градина. Около 88 процента от децата в Сливен са класирани по първо желание чрез електронния прием. При останалите, които не са успели да постъпят в желаната детска градина, има пропуски или грешки при попълването на заявленията. Това съобщи на редовната пресконференция на общинското ръководство зам.-кметът по хуманитарните дейности Пепа Чиликова.

„Родителите разчитат на електронната система, че ще им даде точки по определени критерии. Това не е така. Всеки критерий трябва да бъде отбелязан от самия родител в заявлението, а когато записват децата си на място в детската градина, трябва да докажат посочените критерии със съответните документи. Например, системата не дава 50 точки за района, в който живеят родителите. Заявителят трябва сам да отбележи, при попълване на желанията, дали живее по постоянен или настоящ адрес в района на детското заведение. Много често се губят точки, тъй като не е отбелязано, че са работещи, или самоосигуряващи се лица. В същото време много от тях са отбелязали, че работят в района на детското заведение”, каза Пепа Чиликова. Тя подчерта, че родителите трябва внимателно да попълват документите, защото всеки пропуск води до загуба на точки.

Има и други грешки, които се допускат /списък с пропуските - в края на новината/.

В графика на дейностите в сайта за прием /https://priem.sliven.bg /, е посочен срокът, в който могат да се коригират заявленията за всяко едно класиране. Родителите, които се затрудняват сами да извършат корекциите, могат да потърсят съдействие в съответното детско заведение или от експерта в общината/ под списъка с пропуските са публикувани координати/.

Не всички, които са класирани през месец април, са се записали в градините. На 8 май ще бъдат обявени свободните места за следващото класиране. Срокът за корекции на заявленията е до 14 май, включително, а резултатите от класирането ще бъдат обявени на 17 май в сайта за прием.

Приемът по електронен път в детските градини, ясли и яслени групи се прави за първи път в Сливен. Целта е да се създаде организация с единни правила и ред, което да улесни родителите и да се преустановят притесненията им при записване на децата. С електронния прием ще се преустанови практиката от денонощни опашки от изнервени родители.

26.04.2017г.

Обобщение на най-честите грешки при попълване на заявлението за кандидатстване за прием:

 Родителят посочва, че работи в района на детското заведение, а не е отбелязал критерия за родители, които са в трудово правоотношение или се самоосигуряват, който носи по 10 т. за майката и за бащата;

 Не отбелязват постоянен или настоящ адрес в района. Някои родители смятат, че системата автоматично ще отбележи критерия, когато въведат адреса, но реално те трябва да го отбележат, когато посочват желанията. Ако родителите не са сигурни в кой район се намира адреса им по местоживеене, могат да се обърнат за съдействие към директорите на детската градина /ДГ/ или към експерта в общината;

 Някои родители отбелязват, че детето им има брат/сестра в същото детско заведение, а се оказва при записването, че братът/сестрата са посещавали детското заведение преди време. Този критерий се отнася за други деца на семейството, които посещават същото заведение в момента;

 Има няколко случая на родители, които са отбелязали, че работят в района на детското заведение, а се оказва, че не е така. Под район на детското заведение се има предвид районът, съгласно картата с разположението на детските градини (районирането). Ако не са сигурни дали местоработата им е в района, могат да се обърнат за съдействие към директорите на ДГ или към експерта в общината;

 Забравена парола. Няколко души не са записали генерираната при завършване на регистрацията парола, като същевременно не са могли да си влязат в имейла, на който се изпраща автоматично паролата след въвеждане на ЕГН на детето;

 Някои от родителите не са отчели, че ако кандидатстват за детска ясла и за детска градина,трябва да подадат две заявления в двата раздела на сайта;

 При регистрация за кандидатстване в детска ясла и в детска градина с яслена група, трябва да се посочи месеца, в който родителят иска да участва в класирането. Имаше запитвания от родители, който смятат, че това е месецът, в който детето ще постъпи в яслата или градината с яслена група;

 Един от най-често задаваните въпроси е дали трябва да се подава ново заявление, ако детето не е класирано никъде. Не, системата автоматично прехвърля заявлението на некласираните деца за участие в следващото класиране, докато не бъде класирано детето;

 Друг пропуск - някои от родителите смятат, че има ограничение да кандидатстват в другите райони. Могат да се посочат до 6 желания, без значение в кой район се намира детското заведение. Не получават точки по критерия за постоянен или настоящ адрес, ако кандидатстват за детско заведение в друг район.

Съвет към родителите : да преглеждат заявленията преди да се затвори системата и да се извършено класирането, за да са сигурни, че не са пропуснали нещо и ако имат въпроси, могат да се обръщат към експерта в Общината или към детските заведения.

Лице за връзка относно електронния прием в Общината: Ина Николова, старши експерт в дирекция „ОКВО”, Община Сливен, стая 320, тел.: 044/ 611 320, мобилен: 0879 599 244.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен